Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 1. září 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 1. září 1923 v kanceláři obecního úřadu

 

Schůzi přítomni: úř. náměstek p. Závora, II. náměstek p. Hájek a členové: p. Čermák Jos., p. Černý, p. Čermák Jar., p. Sláma, p. Pechlát, p. Chlupatý, p. Mrnka, p. Nebeský, p. Kliment, p. Krajcr, p. Kalina a p. Šváb.

 

Úřadující náměstek zahajuje schůzi uvítáním přítomných, načež přikročeno k projednání

 

pořadu jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu z poslední schůze.

Ku zápisu připomíná p. Kliment, že materiál z nové studny jest mu ukládán tak, že nemá téměř žádný vjezd, a žádá, by tento se ukládal pod stodolu p. Sulana. P. Nebeský upozorňuje, že v zápise není jeho poznámka, by se strážníkovi platilo raději o 300 K měsíčně za noční hlídky více, poněvač to přijde laciněji, než kdyby byla sjednána ještě jedna síla. Ku žádosti p. Klimenta vyzve se pan Hakl, by na vjezd p. Klimenta žádný materiál neukládal. Jiných poznámek k zápisu nebylo, pročež tento schválen a podepsán.

 

II. Vyřízení přípisu okr. pol. správy v Kladně.

Okresní politická správa v Kladně výnosem ze dne 23. srpna 1923 číslo 56 658 zrušuje usnesení obecního zastupitelstva ze dne 27. července t. r. o jednání resignace a sesazení p. Boušky z úřadu starosty obce, opírajíc se o §§ 100 a 103 zř. obecního. O předmětu zavedena delší debata, jíž se zúčastnili pánové: p. Hájek, p. Chlupatý, p. Sláma, p. Nebský, p. Šváb a p. Černý. Pan Šváb po provedené debatě jest mínění, že jest povinností obecního zastupitelstva na suspensi trvati a za provedení její žádati. Pan Nebeský béře tento návrh za svůj a také se přijímá.

 

III. Zpráva o revisi účtů školních za rok 1919.

Zpráva o revisi účtů a zpráva komise finanční, jakož i přípis p. Boušky ku věci té se vztahující se předčítají. P. Pechlát jest mínění, že by bylo vhodné zažádati o revisi účtů, ježto se blíží konec období; p. Chlupatý praví, že i okresní správní komise trvá na provedení revise. Po projevení různých náhledů usneseno vyžádati si revisi od české zemské kanceláře pro revisi účtů obecních a okresních.

 

IV. Nová studna.

Pan Pechlát se táže, je-li známo, jaký náklad již vyžaduje nová studna; p. Šváb připomíná, že bylo na ní odsouhlaseno 6 000 Kč, p. Hájek, že stojí již mnohem více a že práci nikdo nekontroluje. O předmětu zavedena zase delší debata, jíž se zúčastnili téměř všichni přítomní, a po jejím provedení přijat návrh pana Pechláta, by se vyžádal účet nákladu od p. stavitele a dle toho obecní rada zařídila další jednání.

 

V. Zápis v protokole.

Pan Pechlát poukazuje, že při začátku období byl zvolen předsedou komise osvětové, ale vzniklými neshodami vzdal se svého místa, čemuž předcházel i záznam v zápise o schůzi obecní rady, do něhož si dovolil nahlédnouti; jelikož zpráva podaná neodpovídala skutečnosti, žádá za jeho zrušení, což též schváleno. Pan Šváb připomíná, že se tehdy vzdal i předsednictví komise zdravotní, kteréž však komise nepřijala. P. Pechlát odpovídá, že úřad ten vzal znovu, ale když svolal schůze a do nich se nikdo nedostavil, musil věc nechat, jak jest. P. Sláma praví, že do takových konců dospěla i činnost komise vzdělávací, jíž byl předsedou.

 

IV. Štěrk na most.

Pan Kliment žádá, by na nový most se dal nějaký štěrk; pan Kalina odpovídá, že p. Ptačinský nechce dovolit lámání kamene, poněvač prý má skálu pronajatou; pan Hájek odpovídá, že má pronajatou jen část a tato mu byla také vykázána. Dále doporučuje, by byl dělník p. Škvor požádán, by potřebný štěrk obci nadělal, což přijato; p. Čermák navrhuje, by se jej dalo na most aspoň 10 m. Zaopatření štěrku a dopravu na most si vezme na starost p. Kalina.

 

Jiných návrhů nebylo, pročež předsedající prohlašuje schůzi za skončenou.

 

Sláma Václav; Krajcr Antonín

Úř. náměstek: A. Závora

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 1. září 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003