ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. ledna 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 31ho ledna 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Ptáček, p. Jos. Stříbrný, p. Josef Horešovský,  zástupce c. k. velkostatku, p. A. Zikán,  p. A. Burgr, p. J. Vorlíček.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Na vědomí vzato, p. starosta podává vysvětlení ohledně 6ho odstavce, který se se žádným účelem nepotkal.

 

2. Přednesení projednaného odstavce 4ho usnesení obecního výboru ze dne 14ho ledna 1899, týkající se sýpky v Litovicích.

Pan starosta vyrozumívá, že sýpka ta byla na základě vyšetřujícího protokolu ze dne 3. března 1879 připsána v knihách obci.

 

3. Usnesení, jakým způsobem obnos na přístavbu školy v Hostivici hražen býti má.

Usneseno obnos ten krýti výpůjčkou.

 

4. Volné návrhy.

Pan J. Stříbrný se táže, jak bude kámen nalámaný ve skále na opravu cesty v Jenečku na místo dopraven.

Usneseno dopravu kamene zadati cestou offertního řízení. Ku podání offert dána 8denní lhůta ode dne usnesení.

 

Tím  protokol ukončen a podepsán:

Frant. Linek, starosta, Horešovský, Ptáček, Josef Vorlíček, Ant. Zikán, Ant. Burgr, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 31. ledna 1899