ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. února 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 22ho února 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta,  p. J. Vorlíček, p. Josef Horešovský, p. Jos. Stříbrný,  p. A. Burgr, p. J. Evan.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez námitek na vědomí vzato

 

2. Projednání podané offerty ohledně dopravy kamene na opravu cesty v Jenečku.

Většinou hlasů usneseno, by celé obecní zastupitelstvo zúčastnilo se komissionelního ohledání cesty od č. 14–23 a zároveň cesty mezi pozemky k č.p. 8 náležejícím na Dobrovízské hranice, která pak cesta za nutnější a opravy žádoucnější nalezená bude, se upraví. Následkem toho prozatímně projednání podané offerty odpadá; po komissionelním ohledání ponechává se panu starostovi projednání ohledně dopravy kamene na cestu kolem č. 17–27ho.

 

3. Projednání a usnesení pánů podílníků sýpky v Litovicích při schůzi jejich dne 31ho ledna t. r. odbývané.

Většinou hlasů usneseno, by sýpka ta, když již obci připsána jest, majetkem obce zůstala. O tom mají býti páni podílníci vyrozuměni.

 

4. Žádost Antonie Zelené o podporu.

Usneseno, by ta samá vyzvána byla hochy své školu navštěvující předvésti, by mohlo zjištěno býti, jaký nejnutnější oděv jest jim třeba.

 

5. Dotaz pana starosty, jak se mu zachovati jest ve smyslu přípisu slavného c. k. okresního hejtmanství na Kladně ze dne 19ho ledna 1899 č. 1524 a ve smyslu přípisů slavného okres. výboru v Unhošti ze dne 30ho ledna 1899 týkajících se prohlášení obecních starostů okresu Unhošťského při důvěrné poradě dne 10ho ledna t. r. odbývané.

Zůstalo nerozhodnutým, následkem stejnosti hlasů ponechává se ku příští schůzi.

 

6. Volné návrhy.

Žádné.

 

Tím  protokol uzavřen a podepsán

Frant. Linek, starosta, Horešovský, Jos. Evan, Josef Vorlíček, Ant. Burgr, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. února 1899