ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. května 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru odbývané dne 18ho května 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský,  p. J. Stříbrný, p. G. Čáp, zástupce c. k. velkostatku, p. J. Vorlíček, p. A. Burgr, p. F. Ptáček.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Čtení nařízení c. k. místodržitele pro Čechy ze dne 16ho března 1896 č. 42914 týkajícího se hubení hrabošů.

Na vědomí vzato.

 

3. Žádost za udělení chudinské podpory Marii Chalupové z Kyšic.

Zamítá se a ta samá má býti vybídnuta, by přestěhovala se do obce, kdež jí bude byt zdarma poskytnut.

 

4. Žádost za zvýšení podpory Václava Vajze ze Želenic.

Podpora zvyšuje se mu ze 6 zl. na 9 zl. ročně.

 

5. Žádost za udělení chudinské podpory Anně Vajzové z Tachlovic.

Má se jí poskytnouti roční podpora v obnosu 6 zl. počínaje dnem usnesení.

 

6. Žádost Ant. Baráška ze Srb, by se ho obec zastala oproti pražsko železářské společnosti na Kladně.

Ten samý má býti vyrozuměn, by cítí-li se býti zkráceným, odvolal se během jednoho roku ku rozhodčímu soudu úrazové pojišťovny pro království České.

 

7. Volné návrhy.

Pan starosta nemíní přišlé hochy Antonie Zelené déle u sebe podržeti, protož se táže, jak má s něma býti naloženo.

Jest dopsati jejich babičce, mnoho-li by požadovala za ošetřování mladšího; staršího jest ochoten p. starosta u sebe ponechati.

 

8. Pan starosta vyrozumívá, že by bylo třeba ohraditi pískovnu u Břvů.

Usneseno správu c. k. dvora v Litovicích ve smyslu tom upozorniti.

 

Tím  protokol ukončen a podepsán

Frant. Linek, starosta, Gabriel Čáp, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Stříbrný, Ant. Burgr, Josef Vorlíček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. května 1899