ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. července 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 15ho července 1899.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský,  p. A. Zikán, p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. F. Ptáček, p. J. Vorlíček, p. J. Stříbrný, p. A. Burgr.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Čtení výměru okresního výboru v Unhošti ze dne 13.6.1899 č. 493, jímž povoluje se subvence na upravení projektované silnice ve výši jedné třetiny stavebního nákladu dle kolaudačního účtu.

Na vědomí vzato a usneseno, by stavba pokud možno v nejkratším čase zadaná byla cestou offertního řízení. Offertní řízení budiž prohlášeno v Národních listech a v Politice. Podnikatel jest povinnen složiti 10% vodinu. Offerty podány buďtež včetně do konce července 1899.

 

3. Podati prohlášení obecního výboru o žádosti pana Frt. Ptáčka za udělení povolení ku podávání likérů hostům na základě nařízení c. k. okres. hejtmanství na Kladně ze dne 5. 7. 1899 č. 4598.

Obecní zastupitelstvo vzhledem ku poměrům místním a potřebě obyvatelstva nečiní oproti udělení žádané koncese žádných námitek. Ta samá jest v osadě Břve jediná, kdež též mimo živnost žadatele druhé živnosti hostinské nestává.

Oproti žadateli nestává ve smyslu § 18 ř. ř. žádných vylučujících důvodů.

 

4. Žádost Františka Saidla z Pavlova za zvýšení podpory.

Podpora se zvyšuje na 12 zl. ročně.

 

5. Čtení protokolu ze schůze činného členstva sboru dobrovolných hasičů dne 8.7.1899 odbývané.

Obecní výbor přistoupil na odstavec V zmíněného protokolu a jest ochoten potřebné opatřiti. Úprava obleků pracovních zadána budiž činným členům krejčím Josefu Hymlovi a Frt. Jílkovi. Koupě potřebného usneseno obstarati p. starostou a panem Burgrem.

 

6. Volné návrhy.

Zástupce c. k. velkostatku navrhuje, by okresní výbor byl dožádán s upravením okresní silnice skrze osadu Litovice vedoucí započíti.

 

Pan Josef Vorlíček, by kolíky u strouhy od obecní zahrádky byly zhuštěny.

Pan správec zástupce c. k. velkostatku vyrozumívá, že 3 potřebné kolíky k účelu tomu dá.

 

Skončeno a podepsáno

Linek, starosta, Horešovský, František Ptáček, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Ant. Zikán, Josef Stříbrný

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. července 1899