ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. srpna 1899

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 13ho srpna 1899 odbývané.

 

Ku schůzi dostavili se následující pánové: p. Frt. Linek, starosta, p. F. Horešovský, p. J. Vorlíček,  p. J. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. A. Šimáček, p. F. Ptáček.

 

Předmět.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Projednání podané offerty na upravení projektované silnice.

Usneseno stavbu projektované silnice zadati p. J. Holoubkovi, mistru zednickému v Hostouni za obnos jím v offertě nabídnutý. Předem však jest ten samý podmínkám v plném znění dostáti.

 

3. Usnesení o žádosti obecního úřadu v Přítočně vznešené ku okresnímu výboru v Unhošti, týkající se zrušení okresních mýt.

Souhlasí se s peticí obecním úřadem v Přítočně ku okresnímu výboru vznešené.

 

4. Žádost správního výboru místního hasičského sboru o zakoupení nové stříkačky.

Usneseno přijmouti c. k. velkostatkem k volnému použití nabídnutý stroj. Ostatní potřebné budiž zakoupeno. Ku zakoupení potřebného mimo pány v odstavci V protokolu z minulé schůze ustanoven též zástupce c. k. velkostatku p. J. Horešovský.

 

5. Volné návrhy.

Pan Antonín Šimáček se táže, má-li padlou zvoničku v osadě Břvech znovu nechati postaviti.

Usneseno potřebné zakoupiti. Úprava zadává se p. V. Vlčkovi pod dozorem radního p. A. Šimáčka.

 

Skončeno a podepsáno

Linek, starosta, Horešovský, Fr. Ptáček, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Šimáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. srpna 1899