ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. března 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 10.3.1901 odbývané.

 

Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: pan Frt. Linek, starosta, p. Josef Melcr, p. Josef Horešovský, c. k. správce, p. Bohumil Hrdlička, p. Ant. Burgr, p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Josef Vorlíček, při projednání odst. 2 dostavil se pan Ptáček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

S dodatkem k odst. II volných návrhů, by sestrám Kopřivovým byla propůjčena obecní postel.

 

2. Žádosti za udělení domovského práva: Václava Křikavy, Františka Malíka, Františka Pokorného, Josefa Kosa, Františka Loudala, Václava Slámy.

Veškeří jmenovaní se dle § 2 zákona ze dne 5.12. 1896 č. 222 říš. zák. do domovského svazku zdejší obce přijímají.

 

3. Vzetí na vědomí přípisu c. k. okresní školní rady na Kladně ze dne 28.2.1901 čís. 655 týkajícího se povolení ku umístění dvou učeben v laboratoři c. k. dvora Hostivického.

Na vědomí vzato.

 

4. Usnesení se ve smyslu přípisu JUDr. Arkáda Slouka, advokáta v Unhošti ze dne 5.1. 1901 týkajícího se knihovního pořádku ohledně hasičského skladiště.

Výměna stavbou hasičské zbrojnice zaujatých pozemků stala se na základě vzájemného dohodnutí c. k. velkostatku Tachlovice a obcí, bez všelikých ztrát výměry pro obě strany, dobrovolně a bez všelikých náhrad.

 

5.  Usnesení se ve smyslu přípisu JUDr. Arkáda Slouka, advokáta v Unhošti ze dne 2.3. 1901, jímž obec vyrozumívá, že pan Josef Holoubek, mistr zednický v Hostouni čítá si u obce nedoplatek za úpravu silnice v obnosu 2 544 K 64 h, ku jehož vymožení i s 5% úroky ode dne kolaudace zplnomocnil jmenovaného pana JUDr.

František Ptáček se zplnomocňuje, by dle právnické poradny a na základě v obecním zastupitelstvu mu daných pokynů další opatření ve lhůtě do 15.3. učinil.

 

6. Čtení obecních účtů za rok 1900.

Účty přečteny a shledáno, že

   příjem za rok 1900 činí                              3 906 K 20 h

   vydání za rok 1900                                    3 592 K 60 h

   jeví se přebytek                                            313 K 69 h

   přebytek ze silnice                                     1 078 K 60 h

načež účty po zprávě přítomného přehlížitele účtů pana Josefa Horešovského jednohlasně schváleny.

 

7. Zpráva pánů přehlížitelů účtů, po ní schválení těchže.

 

8. Volné návrhy.

Pan starosta se táže, jakých kroků mu činiti třeba v pádu, že by sirotek Růžena Procházková jejím pěstounem Janem Kovářem do obce přivedená byla.

Pan Ptáček navrhuje, by pěstounu Janu Kovářovi dána byla podpora v obnosu 12 K.

 

Skončeno.

Horešovský, Burgr, Josef Vorlíček, Frant. Horešovský, Ptáček, Josef Melcr, Hanzlík Anton, Bohumil Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. března 1901