ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. března 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 15.3.1901 odbývané.

 

Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: Pan Frant. Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, p. Josef Horešovský, c. k. správce, p. Frant. Ptáček, p. Ant. Burgr, p. Bohumil Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Josef Vorlíček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Schváleno.

 

2. Zpráva zplnomocněnce pana Františka Ptáčka ve sporné záležitosti proti panu Josefu Holoubkovi, mistru zednickému v Hostouni.

Na základě zprávy té ponecháno panu Josefu Holoubkovi činiti libovolné kroky proti obci. V pádu žaloby budiž ku stání právní zástupce, a sice p. JUDr. Zelenka z Unhoště. Povolených 200 K ku výplatě panu Holoubkovi poukázaných buďtež na další rozhodnutí pozastaveno.

 

3. Žádost Jana Krejčíka za dovolení ku proražení dveří na veřejný majetek č. p. 424.

Povolení usneseno vydati s výhradou, by dvéře otevírány byly dovnitř.

 

4. Volné návrhy.

Pan správce navrhuje, by byl Vojtěch Fanta po ukončení s ním sporu z obce vypovězen.

Jednohlasně přijato.

 

Pan starosta vyrozumívá, že mu nestačí povolená částka na psací potřeby.

Usnesení budiž ku konci roku po revizi jednacích čísel.

 

Skončeno.

Linek, starosta, Horešovský, Burgr, Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Šimáček, Ptáček, Frant. Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. března 1901