ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 14.4.1901.

 

Ku schůzi dostavili se následující ku hlasování oprávnění pánové: pan Frant. Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Josef Melcr, p. Bohumil Hrdlička, p. Ant. Burgr, p. František Ptáček, p. Frant. Horešovský, p. Josef Vorlíček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Bez dodatků na vědomí vzato.

 

2. Usnesení se, jakých kroků učiniti třeba proti c. k. velkostatku, který si při vichřici dne 9.4.1901 padlé topoly na obecním a veřejném majetku stojící neoprávněně přivlastnil.

Jednohlasně zplnomocněni starosta pan František Linek a p. František Ptáček, by se u přítomnosti c. k. geometra v Unhošti o vlastnictví těchže přesvědčili a protokol o tom sepsaný soudně ověřený předložili.

 

3. Vzetí na vědomí přípisu pana JUDr. Arkada Slouka ze dne 27. 3.1901 týkajícího se opětné vybídky ku zaplacení obnosu, který si pan Josef Holoubek za obcí čítá.

Na vědomí vzato.

 

4. Žádost Marie Vlčkové ze Sobína za udělení chudinské podpory.

Jednohlasně povolená chudinská podpora pro rok 1901 v obnosu 12 K.

 

5. Žádost obce Losina za přijmutí ve svazek domovský Josefa Pergla.

Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijat.

 

6. Žádost obce Červený Újezd za přijmutí ve svazek domovský Josefa Rohly.

Poněvadž žadatel požívá veřejného zaopatření, zamítá se.

 

7. Volné návrhy.

Pan starosta vyrozumívá, že se do obce přistěhovala Anna Vajzová.

Jednohlasně usneseno poskytnouti jí chudinskou podporu v obnosu 2 K týdně mimo byt.

 

Pan starosta vyrozumívá, že dle přípisu obecního úřadu v Hostivici ze dne 7.4.1901 č. 185 bude Barbora Chalupová potřebovati posluhu.

Jednohlasně usneseno dopraviti ji do obce domovské, kdež může společně s Annou Vajzovou žíti a posledně jmenovaná bude povinna tutéž obsluhovati.

 

Pan starosta se táže, jak zužitkovati pozemek parc. č. 493.

Jednohlasně usneseno vysázeti jej agáty.

 

Pan Ptáček navrhuje vybídnouti c. k. správu dvora v Litovicích, by z ohledů zdravotních studánku ve Břvech upraviti dala.

Jednohlasně přijato.

 

Pan Ptáček upozorňuje, že cesta za Krahulovem na obecní louky jest temenitá a potřebuje úpravy.

Jednohlasně usneseno tutéž prohlédnouti. Ku obchozí komisi zvoleni: pan František Horešovský, Bohumil Hrdlička, Josef Melcr.

 

Pan Josef Vorlíček upozorňuje, že výkal z panského dvora v Hostivici vytéká na pole proti hřbitovu, čímž jest vzduch pro kolem jdoucí znečišťován.

Usneseno c. k. správu dvora v Hostivici na to upozorniti se žádostí, by závada ta ze zdravotních ohledů odstraněná byla.

 

Skončeno.

Linek, starosta, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Fr. Ptáček, Šimáček, Josef Melcr, Bohumil Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1901