ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. června 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 29.6.1901.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Frant. Linek, starosta, p. Ant. Šimáček, p. Jan Blecha, c. k. vrchní správce, p. Josef Melcr, p. Frant. Ptáček, p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. Frant. Horešovský, p. Josef Vorlíček. P. Josef Hanzlík omluven.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze výboru.

Po objasnění na vědomí vzato.

 

2. Žádost za přijmutí ve svazek domovský obce Jenče za Václava Kata a Adolfa Košeráka z Jenečka.

Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijati.

 

3. Vyjádření se ohledně žádosti, kterou Josef Hyml ze Břvů podati hodlá za udělení povolení ku provozování koncessované živnosti hostinské.

Žadatel budiž vyrozuměn, že návrh ku udělení jemu koncessované živnosti hostinské nemůže býti činěn, a to z ohledu toho, že místnosti jeho nejsou způsobilé. V pádu, že by si místnosti způsobilé nějakým způsobem zaopatřil, bude o žádosti jeho teprv jednáno.

 

4. Volné návrhy.

I. Pan Hrdlička navrhuje, by byla zakoupena plachta na stříkačku.

Pan c. k. vrchní správce vyrozumívá, že bude plachta ona c. k. velkostatkem v pádu-li v zásobě věnována. Žádost za tutéž spolu se žádostí za naviják budiž c. k. vrchní správě písemně zaslána.

Jednohlasně přijato.

 

II. Pan Vorlíček upozorňuje na četné krádeže ze strany Chýnských obyvatel u Hájku.

Usneseno, by obecní úřad v Chýni byl dožádán, by vyhláškami občanům Chýnským polní krádeže zakázány byly.

 

III. Pan c. k. vrchní správce navrhuje, by pastva husí a pouštění jich na veřejná místa bylo zakázáno pod pokutou již dříve usnesenou.

Jednohlasně přijato.

 

IV. Pan starosta navrhuje zakoupení Švarcova výkladu zákona.

Jednohlasně přijato.

 

Skončeno.

Jan Blecha, v zas. ..., Linek, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Fr. Ptáček, Hrdlička, Šimáček, J. Melcr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. června 1901