ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. září 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 1.9.1901.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: Pan Frant. Linek, p. Josef Hanzlík, p. Ant. Burgr, p. Josef Melcr, p. Frant. Horešovský, p. Boh. Hrdlička, p. Josef Vorlíček.

 

Pořad.

 

1. Čtení zápisníku poslední schůze výboru.

Na vědomí vzato.

 

2. Žádost za udělení domovského práva Františka Kratochvíla, Jana Řečinského, Jana Doksanského, Frant. Nejedlého.

Na základě § 2 zákona ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z. ve svazek domovský přijati vyjímaje zletilé jich dítky.

 

3. Usnesení se ohledně pohledávky p. Josefa Holoubka.

Pohledávka ona se neuznává. Vymožení její usneseno ponechati rozhodnutí soudu.

 

4. Volné návrhy.

Pan Hrdlička navrhuje, by c. k. vrchní správa přislíbený kříž na místě padlého na křižovatce u Jenče postaviti dala, jinak že by obec dosavadní postaviti nechala.

Jednohlasně přijato.

 

Skončeno.

Linek, Frant. Horešovský, Ant. Burgr, Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Josef Melcr, Anton Hanzlík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. září 1901