ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. září 1901

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 8.9.1901 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 6, a sice: pan Frant. Linek, p. Frant. Horešovský, p. Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, p. Josef Vorlíček, p. Boh. Hrdlička, p. Ant. Burgr.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Na vědomí vzato.

 

2. Usnesení, má-li přistoupeno býti na nabídnutý smír panem Josefem Holoubkem ve sporné záležitosti jeho proti obci. V pádu kladném činí jmenovaný nárok na 1 100 K.

Jednohlasně usneseno na nabídnutý panem Holoubkem smír přistoupiti. Pohledávka jeho 1 100 K se v čase c. k. zemským soudem stanoveném ku výplatě poukazuje.

 

3. Volné návrhy.

 

Skončeno.

Josef Vorlíček, Bohumil Hrdlička, Horešovský, Burgr, Frant. Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 8. září 1901