ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. února 1902

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 16.2.1902 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frant. Linek, p. Boh. Hrdlička, p. Josef Horešovský, p. Ant. Hanzlík, p. Frant. Horešovský, p. Frant. Ptáček, p. Josef Melcr.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z poslední schůze.

Ohledně odstavce 10, by za účelem dohodnutí se s c. k. vrchní správou odebrali se k téže tři páni, a sice p. Frant. Linek, p. Frt. Ptáček, p. Boh. Hrdlička.

 

2. Zpráva přehlížitelů účtů.

Na vědomí vzato.

 

3. Čtení a schválení účtů za rok 1901.

Účty přečteny v jednotlivých položkách, načež až na položku 133 jednohlasně schváleny. Položka 133 za správu cest p. Jos. Stříbrnému nebudiž příště ve výdaj pojmuta a pan Josef Stříbrný vyzván plné nájemné z najmutého pozemku platiti.

 

4. Volné návrhy.

Pan starosta se táže, jak provedená býti má doprava šutru na silnici v Jenečku.

Páni majitelé potahů buďtež vyzváni dopravu zmíněného šutru zdarma obstarati, an by jinak doprava ona teprve při přípustnosti pokladny provedena býti mohla. Za zdarma provedenou dopravu bude větší množství šutru zakoupeno.

 

Pan Ptáček navrhuje úpravu pěšiny mezi Litovicemi a Břvemi. Pan Hrdlička navrhuje oproti tomu, by polmi mezující sousedé tutéž upravovali.

Protinávrh pana Hrdličky většinou přijat.

 

Pan starosta se táže, jak má býti postaráno o sestry Kopřivové.

Jednohlasně usneseno poskytnouti jim v měsíci únoru, březnu a dubnu obnos 60 h denně. Pan starosta se zmocňuje povolený jim obnos dle potřeby vypláceti.

 

Skončeno.

Ptáček, Hrdlička, Melcr, Horešovský, Frant. Horešovský, Anton Hanzlík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. února 1902