ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. března 1902

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního výboru dne 23. března 1902 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frant. Linek, p. Josef Vorlíček, p. Josef Horešovský, p. Frt. Ptáček, p. Ant. Burgr, p. Boh. Hrdlička, p. J. Hanzlík.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu z minulé schůze.

Na vědomí vzato a schváleno.

 

2. Usnesení se, kde a jakým způsobem znovu zřízená býti má zvonička v Litovicích.

Jednohlasně usneseno umístiti zvonek nad kapličku sv. Jana. Způsob umístění budiž znalcem navržen.

 

3. Žádost občanů Břevských za zřízení studánky.

Jednohlasně usneseno poskytnouti žadatelům 10 K na upravení.

 

4. Žádost Václava Vlčka za udělení dočasné podpory.

Dopsati na jeho posledního zaměstnavatele, důl Austria v Modlanech, a sice prostřednictvím c. k. okres. hejtmanství, by oznámil, jak o žadatele, když k úrazu přišel, postaráno.

 

5. Žádost obce Nebušic za přijmutí ve svazek domovský Ant. Kubra.

Ve smyslu § 2 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ve svazek domovský přijat.

 

6. Vzetí na vědomí přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 21.2.1902 čís. 1238 týkající se nařízení, dle něhož vydán býti má hasicí řád pro obec.

Na vědomí vzato a usneseno hasicí řád dle schváleného a při schůzi předloženého originálu nechati vytisknouti a majitelům domů doručiti.

 

7. Volné návrhy.

I. Pan starosta navrhuje stanovení výše odměny za dodanou přípřež k požáru.

Usneseno stanoviti odměnu dle obce Hostivice.

 

II. Pan starosta předkládá žádost Josefa Vlčka za podporu.

Žadateli usneseno zadati tesařskou práci při opravě obec. domku v Jenečku.

 

III. Pan starosta předkládá podané oferty na úpravu obec. domku v Jenečku.

Na základě podaných ofert zadává se zednická práce dle navrženého rozpočtu Josefu Stříbrnému.

 

IV. Pan starosta předkládá stížnost obce Bohdalín z přípisu zdejšího ze dne 30.1.1902 čís. 113 týkající se žádosti za přijmutí ve svazek domovský Josefa Zavadila dne 19.1. zemřelého.

Usneseno zaslati odvolání ve smyslu § 11 domov. zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 ku c. k. okres. hejtmanství v Kladně.

 

V. Pan Burgr se táže, jak naloženo býti má s dřevem z padlé zvoničky.

Usneseno, pak-li možno z dřeva onoho zříditi prahy v obec. domku v Jenečku, tytéž nechati zříditi, pak-li to nemožno, usneseno dříví ono věnovati chudým, a sice F. Zelenkovi a A. Kopřivové.

 

VI. Pan c. k. správce navrhuje úpravy cesty k bažantnici po hrázi.

Usneseno tutéž upraviti.

 

Skončeno.

Horešovský, Burgr, Ptáček, Jos. Vorlíček, Hrdlička,  A. Hanzlík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. března 1902