ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. února 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 22. února 1903 odbývané.

 

Z 10ti ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 7, a sice: pan Frt. Linek, p. Josef Vorlíček, p. Frant. Horešovský, p. Josef Melcr, p. Ant. Šimáček, p. Boh. Hrdlička, p. Frant. Ptáček.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze výboru.

Po objasnění na vědomí vzato.

 

2. Čtení účtů za rok 1902 v jednotlivých položkách.

Účty přečteny a po zprávě přehlížitelů účtů jednohlasně schváleny.

 

4. Návrh obecního úřadu na převod stávajícího směnečného dluhu malostranské záložny v Praze na městskou záložnu v Unhošti.

Návrh obecního úřadu jednohlasně přijat a usneseno podati ihned žádost k okresnímu výboru za schválení tohoto usnesení a usneseno by dlužný obnos 3 400 K 3% amortizací a povinným dosud trvajícím 5% úrokem městské záložně v Unhošti splácen byl.

 

5. Volné návrhy.

I. Pan Ptáček navrhuje, by ku příští schůzi obecního zastupitelstva předvolaná byla majitelka domu č.p. 23 v Jenečku, by se mezi ní a obecním zastupitelstvem uzavříti mohla konečná smlouva ohledně pastviny č. parc. 506.

Jednohlasně přijato.

 

II. Pan Ptáček navrhuje, by byl pan František Horešovský v Jenečku jmenován za jeho 32 leté zasedání v obecním zastupitelstvu a jeho blahodárné působení v témže čestným občanem spojené obce Litovice, Břve a Jeneček.

Na základě toho přikročeno ve smyslu § 9 ob. zř. k tajnému hlasování a pan František Horešovský všemi 6ti přítomnými hlasy za čestného občana zvolen. Dále usneseno věnovati k tomu se vztahující diplom p. Frt. Horešovskému a by okolnost ta do pamětní knihy zanesena byla.

 

III. Pan Šimáček navrhuje přehlídku a úpravu chudinských podpor.

Jednohlasně přijato.

 

IV. Pan Melcr navrhuje, by s povolenou již úpravou cesty na č. parc. 443 započato bylo.

Jednohlasně přijato a dozor na úpravu cesty té svěřen p. Bohumílovi Hrdličkovi.

 

 

Skončeno

Linek, starosta, Frant. Horešovský, Fr. Ptáček, Šimáček, Jos. Vorlíček, Hrdlička, Melcr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. února 1903