ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. července 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva dne 14.7.1903 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: Lad. Novotný, starosta, Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, Jan Špaček, Jan Malý, Frant. Linek, V. Novák, Frant. Ptáček, Josef Horešovský, V. Fiala.

 

Pořad.

 

1. Uzavření smlouvy s firmou Ant. Fichtner v Košířích ohledně zakoupení dvou dvoukolových stříkaček.

Smlouva po obapolném dohodnutí se uzavřená v originále pro obec po jejím jednohlasném schválení uložená.

 

 

Skončeno

L. Novotný, Fr. Ptáček, Jan Špaček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. července 1903