ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. prosince 1903

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva spojené obce Litovice, Břve a Jeneček dne 22. prosince 1903 odbývané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 6, a sice: pan L. Novotný, starosta, pan Jan Špaček, Ant. Rohla, Frt. Ptáček, Václav Fiala, Josef Horešovský.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Na vědomí vzato s návrhem p. Jana Špačka, by peníze za odprodané obecní pozemky obnos 930 K v městské spořitelně v Unhošti uložené z prostředků obecních na 1 000 K doplněny byly a za obnos ten by úpis zemské banky král. Českého zakoupen byl. Návrh p. Jana Špačka jednohlasně přijat.

Dodatečně vyžaduje si p. Jan Špaček, by o rozhodnutí okresního výboru ohledně přidělení enkláv Jeneček, Jenč, Sobín a Chýň k samostatné honitbě c. k. velkostatku včasně vyrozuměn byl, by mohl případné námitky učiniti.

Dále připomíná p. Jan Špaček, že vzhledem ku důležitosti jednání ve schůzích obecního zastupitelstva jest dlužno, by se páni členové v plném počtu ku schůzím dostavovali, a proti těm, kteří se nedostaví, aniž by se omluvili, by přesně zakročeno bylo dle toho se týkajících předpisů.

 

2. Prozkoumání a schválení navrženého předpočtu na rok 1904.

Předpočet navržený až do č. položky 24 jednohlasně schválen, schválení pol. 25, 26 a 27 odročeno k nejblíže příští schůzi.

 

3. Vzetí na vědomí přípisu okres. výboru v Unhošti ze dne 18.11.1903 č. 1056.

Na vědomí vzato.

 

4. Vzetí na vědomí rozhodnutí c. k. místodržitelství v Praze ze dne 11.10.1903 č. 175949 týkající se příslušnosti Matěje Najmana ze Stodůlek.

Na vědomí vzato.

 

5. Žádost Josefa Nováka z Litovic za udělení domovského práva.

Ve smyslu zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222 § 2 a 3 ve svazek domovský přijat vyjímaje zletilého syna Františka.

 

6. Usnesení se, jak naloženo má býti s nalezencem Marií Schonovou, do obce dopravenou.

Jednohlasně usneseno vyhláškami oznámiti, že dítko ono bude v opatrování zadáno. Přihlášky opatrovatelů spolu s udáním žádaného obnosu za opatrování podati jest do 4.1.1904 u obecního úřadu ve Břvech.

 

7. Usnesení se, jak naloženo býti má s nalezencem Václavem Zeleným 11 roků starým, nyní v ošetřování Anny Šmídlové Praha IV/173 se nacházejícím.

Jednohlasně usneseno, by ošetřovatelka Anna Šmídlová byla vyrozuměna, že se podpora na Václ. Zeleného nadále zastavuje a v pádu, že by ona podpory se dožadovala, usneseno, by byl do obce v opatrování odveden.

 

8. Žádost Anny Volfové ze Břvů za udělení chudinské podpory.

Na základě znalosti jejich poměrů jednohlasně zamítnuto.

 

 

Skončeno

Horešovský, Špaček, Josef Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. prosince 1903