ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. března 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný u obecního úřadu ve Břvech při schůzi obecního zastupitelstva dne 25. března 1904 konané.

 

Z 10 ku hlasování oprávněných pánů dostavilo se 9, a sice: pan Lad. Novotný, starosta, Jan Malý, Josef Horešovský, zástupce c. k. velkostatku, V. Fiala, V. Novák, Frt. Linek, Jan Špaček, Frt. Ptáček, Josef Horešovský, radní.

 

Pořad.

 

1. Čtení protokolu poslední schůze.

Kupní smlouva uzavřená s p. Jos. Kafkou ohledně prodeje částoi pozemku č. parc. 105/1 schválená s dodatkem, by služebnost uvedená v odst. 4 prozatimné smlouvy provedena byla knihovně.

Co se týče přípisu obce Sobína ze dne 24.1.1904 ohledně stavby silnice u c. k. bažantnice do Hostivice, učinilo obecní zastupitelstvo následující: Poněvadž přímého prospěchu obec zdejší ze stavby té by neměla, s toutéž nesouhlasí.

 

2. Zpráva přehlížitelů účtů za rok 1903 a po téže jich schválení.

Po podané zprávě pp. přehlížitele účtů a po objasnění jednotlivých položek účty za rok 1903 bez námitek jednohlasně schváleny.

 

3. Žádost Anny Volfové ze Břvů za udělení chudinské podpory pro rok 1904.

Jednohlasně povolená podpora ve výši 12 K.

 

4. Usnesení ohledně zaopatření dítka Ant. Hanzlíkové.

Jednohlasně povolený měsíční příspěvek na dítko ono 6 K měsíčně a sice na I. 1.2.1904 – t.j. do doby vyšetření příslušnosti matky.

 

Pro dítko Václ. Melcra na vychování u p. V. Šmídka v Bystřici usneseno vyplatiti 24 K za rok 1903 a znova táž výše povolená pro rok 1904.

 

5. Žádost sboru dobrovolných hasičů v Litovicích za subvenci na zakoupení plášťů pro činovníky.

Jednohlasně povoleno 60 K.

 

 

Skončeno

Horešovský, Václav Novák, V. Fiala, Josef Horešovský, Linek, Malý J.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. března 1904