ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. dubna 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný při schůzi obecního představenstva dne 12.4.1904 odbývané.

 

Přítomní: pan Lad. Novotný, starosta, Frt. Linek, I. radní, Frt. Ptáček, II. radní, Josef Horešovský, III. radní. Tudíž celé obecní představenstvo.

 

Pořad.

 

1. Usnesení ohledně přípisu městského úřadu v Unhošti ze dne 8.4.1904 č. 736, jímž obec zdejší vyrozuměná, že na základě nařízení okresního výboru v Unhošti ze dne 5.4.1904 č. 253 poskytuje se Ant. Hanzlíkovi podpora z nouze v obnosu 60 h denně.

Obecní představenstvo učinilo následující usnesení: Ant. Hanzlíkovi povoluje se okamžitá podpora z nouze ve výši 10 K. Spolu buďtéž jeho poměry a zdravotní stav důkladně vyšetřen a okresnímu výboru majetkové poměry obce vylíčeny spolu s oznámením, že není možno okresním výborem nařízených 60 h denně platiti. V totožném smyslu budiž městský úřad v Unhošti vyrozuměn a spolu dotázán, jak bylo žádosti za přijmutí ve svazek domovský Ant. Hanzlíka v Unhošti vyhověno.

Podpora od Ant. Hanzlíkové 1 K měsíčně budiž ponechána otci – žadateli.

 

 

Skončeno

L. Novotný, starosta, Linek, Horešovský, Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. dubna 1904