ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. května 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 29. května 1904 ve 2 hod. odpoledne.

 

Přítomni jsou pánové: J. Špaček, J. Malý, Fr. Linek, Václ. Novák, Fr. Ptáček, A. Rohla, J. Horešovský, starosta.

 

Pořad.

 

Protokol ze schůze představenstva schválen dodatečně a též podpora udělená Hanzlíkovi schválena.

Žádost Majdaleny Vlčkové z Kněževsi za udělení podpory chudinské. Usneseno vyplatiti žadatelce pro rok 1904 obnos 18 korun.

Žádost Majdaleny Krejčíkové za chudinskou podporu. Usneseno vyplatiti jí za rok 1904 obnos 12 korun.

Žádost Boženy Vlčkové z Kročehlav za podporu pro své nemanželské dítko Matyldu. Usneseno vyšetřiti důkladně poměry Vlčkové, a sice uvolil se p. Horešovský vyšetřiti tu záležitost osobně a pak podati zprávu zastupitelstvu, které rozhodne o dalším.

 

Pan Špaček navrhuje, aby podala se žádost k ředitelství dráhy státní za zaslání několika vozů popele k úpravě pěšiny z Litovic na nádraží. Přijato.

 

Usneseno dát udělat u Litovic přes strouhy dva mostky na pěšině od Litovic ke Břvům. Pak má se vyházeti strouha na cestě u Hájku.

 

Starosta oznamuje, že obecní strážník Vobořil v posledním čase nekoná své povinnosti a vůbec všichni p. členové obecního zastupitelstva vědí, že strážník chová se tak, jak se chovati nemá. Představenstvo obce navrhuje obecnímu zastupitelstvu, by učinilo rázné opatření, aby jednání strážníka učinilo se přítrž.

Usneseno dáti strážníkovi výpověď. V jakém smyslu as, splnomocněn obecní starosta L. Novotný, aby po poradě s právníkem strážníku Vobořilovi výpověď dal tak, jak za dobré uzná. Zároveň má dostati výpověď z bytu.

 

 

Skončeno

L. Novotný, Špaček, Horešovský, J. Malý, Linek, Novák, Fiala, Fr. Ptáček, Ant. Rohla

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. května 1904