ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. června 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva konané dne 7. června 1904 v 7 hod. večer v obecní úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni jsou pánové: J. Horešovský, c. k. správce, J. Špaček, F. Linek, J. Horešovský, J. Malý, V. Novák, V. Fiala a starosta.

 

Pořad.

 

Starosta oznamuje, že dle usnesení zastupitelstva ze schůze dne 29.5.1904 konané, odebral se na poradu ku právníku p. JUDr. Karasovi do Unhoště v příčině výpovědi ob. strážníka Fr. Vobořila ze služby. Po vylíčení chování se strážníka odvětil tázaný právník, že i přes to, že jmenován byl ve schůzi zastupitelstva ze dne 13. ledna 1898 jako definitivní, jak nevykonává správně své povinnosti, jest to důvod k výpovědi, a navrhl, aby obecní úřad vyhnul se všemu, by dána byla strážníkovi výpověď šestinedělní. Na to dostal strážník Fr. Vobořil písemnou výpověď šestinedělní ze služby i z bytu s výhradou, že jestli chce, může vystoupit dobrovolně ze služby ihned a obdrží také ihned služné za celou dobu výpovědní, t.j. od 1.6. do 15.7. v obnosu 90 korun. V případě tom ovšem že bude nucen v týdnu z bytu v obecním domě se vystěhovati.

Strážník Vobořil přistoupil na podmínku tu a vystoupil ze služby a uvolil se do týdně se vystěhovati, načež vyplaceno mu bylo obnos 90 korun.

Pan Špaček navrhuje, aby v případě, že bývalý strážník Vobořil by vymáhal nějakým způsobem na obci nějaké odstupné, jak on se vyjádřil, tedy aby starosta obce proti tomu se řádně jménem obce ohradil, po případě aby svolal ihned schůzi obecního zastupitelstva.

Na to jednáno o obsazení místa obecního strážníka. Usneseno vypsati konkurs na obsazení místa obecního strážníka. Žádosti buďtéž podány do 24. června 1904 u obecního úřadu obce Litovické ve Břvech.

Podmínky: svobodný, byt v obecním domě, zahrádku u obecního domu, služné 600 korun ročně. Oblek služební a poboční zbraň se strážníkovi koupí. Do roka se přijme provizorně. Stáří do 35 let.

 

Žádost A. Hanzlíka, resp. obce Unhošťské za zaslání podpory chudinské. Usneseno odpověděti městu Unhošti záporně a urgovat žádost za přijmutí Hanzlíka do svazku města Unhoště s poukázáním na výnos okr. výboru ze dne ...

 

Volné návrhy:

Pan Linek se dotazuje, jak se udělá se strouhou v Litovicích, která je zanesena úplně bahnem. Má se vypustit voda a bahno prodat v dražbě.

 

Pan Špaček navrhuje, aby se podala žádost k okresnímu výboru, by nechal udělat kus tarasu podle silnice v Litovicích. Přijato.

 

V. Novák navrhuje, aby se dal opravit můstek na Břvech v uličce. Přijato.

 

 

Skončeno

Jan Špaček, Václav Novák, Fr. Ptáček, Jan Malý, Josef Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. června 1904