ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. června 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 26. června 1904.

 

Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský, p. J. Špaček, p. J. Malý, p. Ant. Rohla, p. V. Fiala, p. V. Novák, p. F. Ptáček a starosta.

 

Pořad.

 

1. Zpráva o podaných žádostech za místo obecního strážníka a pojednání o obsazení místa toho.

P. Špaček navrhuje, aby jednání o této záležitosti bylo přísně důvěrné. Usneseno svolati schůzi obecního zastupitelstva na den 29.6. v 9 hod. dopoledne, ve které se všechny žádosti prohlédnou a o nich se rozhodne.

 

2. Žádost Anny Nejedlé z Hřešice za podporu.

Usneseno vyzvati žadatelku, by předložila lékařské vysvědčení, že není k práci schopna.

 

3. Volné návrhy:

Žádost F. Krále z Litovic za pronajmutí kousek místa na obecní zahrádce v Litovicích. Usneseno část mu pronajmouti, aby mohl si tam dávat hnůj. P. Špaček vyjedná s p. Králem nájem.

 

Žádost Fr. Vobořila za náhradu semen a práce na obecní zahrádce. Usneseno nahraditi žadateli za práci a semena 6 kor.

 

Stran A. Volfové usneseno, by předvolán byl syn Petr Volf a bylo mu řeknuto, aby domluvil se s ostatními bratry a matku svou si zaopatřil, jinak že obecní zastupitelstvo muselo by zakročit.

 

Pánové nedostavivší se ke schůzi mají býti upozorněni na svoje povinnosti.

 

 

Skončeno

Jan Špaček, Rohla Anton, L. Novotný, starosta, Novák Václav, A. Fiala

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. června 1904