ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. června 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 29. června 1904 v 9 hodin dopoledne.

 

Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský co zástupce c. k. dvora, p. J. Špaček, p. J. Malý, p. F. Ptáček, p. J. Horešovský, p. V. Fiala, p. V. Novák a starosta.

 

Předmět jednání.

 

Obsazení místa obecního strážníka.

Starosta předkládá podané žádosti, jichž došlo 72, kteréž jsou pány členy zastupitelstva prohlédnuty a po delší debatě zadáno místo obecního strážníka Jaroslavu Najmanovi, 29. letému dělníku na dráze, bytem v Jenečku. Týž jest ženat a příslušníkem zdejší obce. Jednání ve schůzi prohlášeno za důvěrné.

 

Skončeno

L. Novotný, starosta

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. června 1904