ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. července 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný při schůzi obecního zastupitelstva odbývané dne 15. července 1904 ve 2 hodiny odpoledne.

 

Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský, zástupce c.k. dvora, p. J. Špaček, p. J. Malý, p. F. Ptáček, p. J. Horešovský, p. V. Novák, p. Fr. Linek, p. Ant. Rohla, p. V. Fiala a starosta.

 

Po zahájení schůze přikročeno ihned k č. 1 programu: Pojednání o ohraničení obecních pozemků.

Pan Linek oznamuje, že pan inžinýr Najman ze Slaného, který odměřuje pozemky u zdejšího velkostatku, byl by ochoten odměřiti zdejší obecní pozemky a ohraničiti za mírnou cenu, po případě udělal by levně i regulační plán obce. Pan Špaček navrhuje, aby se obecní pozemky daly ohraničiti, což bylo přijato a starosta L. Novotný splnomocněn, aby s p. inžinýrem Najmanem vyjednal o té věci a v příští schůzi podal o výsledku jednání zprávu.

Dále oznamuje p. Linek, že pozemek na skalce u Jenče, který obec pronajímá, jest nyní omezníkován jako pozemek c. k. velkostatku. Po vysvětlení, že pozemek ten je bývalou cestou do skály, o kterou veden byl svého času mezi obcí a c. a k. velkostatkem spor, a že připadl po sporu pozemek ten obci, jak tvrdí pamětníci toho, usneseno k návrhu p. Špačka dohodnouti se v záležitosti té s c. a k. vrchní správou v Jenči.

 

Odst. 2. Instrukce pro obecního strážníka.

Usneseno vzíti obecního strážníka do přísahy u politického úřadu (c. k. okresní hejtmanství v Kladně) a též usneseno koupit pro strážníka revolver, šavli a plášť. Koupení těchto věcí svěřeno starostovi. Co se týká noční služby, ustanovena jest takto: od začátku dubna do konce září musí konati strážník noční hlídku vždy od 10 hodin večer do 3 hodin ráno; ostatní měsíce, a sice od začátku října do konce března vždy od 9 hodin večer do 4 hodin ráno. V obcích musí při noční hlídce pískat hodiny.

Pan Špaček převzal revisi nad strážníkem při nočních hlídkách v Litovicích. Strážník musí se u něho při hlídce třikrát za noc hlásit a v knížce si nechat potvrdit ohlášení. Členové obecního zastupitelstva mají právo přesvědčit se v bytě strážníka, koná-li službu.

 

Volné návrhy:

Starosta oznamuje, že ve Břvech padla zvonička, protože byla pohnilá a zvonek se při tom urazil. Usneseno dáti zvoničku opraviti.

Též usneseno nechat vybílit obecní domek

 

Žádost Ed. Košeráka za příslušnost do zdejší obce se vyřídila v tom smyslu, že žadatel na základě nového domovského zákona za příslušníka obce zdejší přijat.

 

Starosta oznamuje, že prozatím zastával službu strážnickou Václ. Helt ze Břvů a že tomuto vyplatil za konání služby za měsíc červen a za rozhrnování štěrku a za úpravu cesty 20 korun, což se schvaluje.

 

Pan správec J. Horešovský navrhuje, aby zastupitelstvo jmenovalo dp. P. J. Sirůčka, faráře v Hostivicích u příležitosti jubilea jeho 50ti letého kněžství čestným občanem obce zdejší. Návrh se přijímá a hlasováno lístky a dp. P. J. Sirůček čestným občanem zvolen. Usneseno pak zakoupiti za tou příčinou čestný diplom, který se v den jubilea, t.j. 31. července t. r. jubilantovi odevzdá. Zároveň usneseno zakoupiti čestný diplom pro p. Fr. Horešovskýho z Jenečka, který byl již dříve čestným občanem jmenován.

 

 

Tím schůze skončena

Ve Břvech dne 15. července 1904

L. Novotný, J. Malý, Josef Horešovský, Linek, Fr. Ptáček, Rohla Ant.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. července 1904