ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. září 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se odbývala ve čtvrtek dne 22. září 1904 ve 2 hodiny odpoledne v obecní úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni jsou P. T. pánové: J. Horešovský, zástupce c.k. velkostatku, Fr. Linek, J. Horešovský, F. Ptáček,  J. Špaček, V. Novák,  J. Malý a starosta.

 

Pořad jednání:

 

1. Zápis o schůzi poslední, konané dne 15. července 1904.

Přečten, schválen a podepsán.

 

2. Vyřízení přípisu c. a k. vrchní správy v Jenči stran příspěvku na opravu kostela v Hostivicích.

Starosta oznamuje, že včerejšího dne odbývalo se komisionelní ohledání navržených oprav a komise vedená c. k. okresním hejtmanstvím v Kladně uznala opravy za nutné a musí tudíž obec naše na práce přidavačské přispívati vypočteným obnosem.

 

3. Usnesení se ohledně ohraničení obecních pozemků a regulačního plánu obce.

Starosta oznamuje, že dle usnesení obecního zastupitelstva vyjednávalo představenstvo s p. inžinýrem Najmanem a ten byl by ochoten regulační plán celé obce a ohraničení obecních pozemků provésti a žádá za práci tu obnos 500 korun. Usneseno práce ty p. inžinýrovi Najmanovi svěřiti a požadovaný obnos schválen. Má se však dříve s p. inžinýrem vyjednati, že musí ručiti za správné měření a regulační plány že bude dělati až po komisionelním šetření spolu se členy obecního zastupitelstva, aby bylo vše dříve řádně vysvětleno od případu k případu.

 

4. Volné návrhy.

I. Pan Špaček navrhuje, aby byla podána urgence na c. k. okresní hejtmanství v Kladně v příčině přísahy obecního strážníka.

Přijato.

 

II. Pan J. Horešovský z Jenečka navrhuje, aby byl vydán zákaz pouštěti husy bez dozoru na náves, že příliš okusují vysázené stromky.

Přijato. Mají se vyvěsiti v obcích vyhlášky ve smyslu zákona o polním pychu.

 

III. Starosta předkládá žádost Klubu Českých turistů v Praze o příspěvek na vánoční stromek.

Usneseno k účelu tomu dáti z obecní pokladny obnos čtyry koruny.

 

IV. Starosta oznamuje, že při požáru v Litovicích zjednal několik lidí ku práci při hašení ohně.

Usneseno zaplatiti zjednaným, a sice ti, kteří byli zaměstnáni pumpováním u stříkaček dopoledne, mají dostat po 1 koruně, a kteří byli zaměstnáni až do večera, mají dostat po 2 korunách a zaplacený oběd.

 

V. Starosta navrhuje, aby se dal dělat stojan na knihy.

Přijato.

 

VI. Rozhovor o pozemku na skalce.

Usneseno domluviti se o záležitosti té ještě s p. inžinýrem Najmanem.

 

 

Tím schůze skončena

J. Malý, Rohla Ant., L. Novotný, Fr. Ptáček, Josef Horešovský, Linek

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. září 1904