ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. září 1904

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která odbývala se dne 25. září 1904 v 9 hodin dopoledne v obecní úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni jsou: J. Špaček, J. Malý, Fr. Linek, V. Fiala, F. Ptáček,  A. Rohla  a starosta.

 

Schůze tato svolána byla za účelem zvolení dvou delegátů do rozšířené místní školní rady v Hostivicích, kteří by mimo dvou zdejších členů místní školní rady měli povinnost jako zástupci spojených obcí zúčastňovat se všech příštích schůzí místní školní rady, kde jednati se bude o stavbu nové školní budovy. Po vysvětlení, jak daleko záležitost stavby nové školy pokročila, přikročeno k volbě a za delegáty do rozšířené místní školní rady zvoleni jsou: p. Jan Špaček a p. J. Horešovský.

 

Tím schůze skončena

L. Novotný

 

 

Dodatek:

Poněvadž pan J. Špaček vzdal se členství obecního zastupitelstva a zároveň též přípisem ze dne 26. září 1904 oznámil, že nepřijímá volbu delegáta do místní školní rady v Hostivicích, jmenoval obecní starosta jako delegáta p. Fr. Linka, který má zároveň s ostatními ve schůzích místní školní rady obce zdejší zastupovati.

 

Ve Břvech dne 27. října 1904

J. Malý, L. Novotný, Josef Horešovský, Rohla Ant., Linek, Fr. Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. září 1904