ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. ledna 1905

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 20. ledna 1905 ve 1 ½ hodiny odpoledne v místnosti obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůze této přítomni byli p. t. pánové: Antonín Burgr, Jan Malý, Jos. Horešovský, Fr. Linek, Ant. Rohla, Václav Fiala, Fr. Ptáček a starosta. Pan Jos. Horešovský, zástupce c. k. velkostatku jest omluven.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu o poslední schůzi řádné a o schůzi mimořádné.

Dříve, než-li čten zápis, vzdána povstáním přítomných poslední vzpomínka zemřelému bývalému členu obecního zastupitelstva p. J. Špačkovi.

Na to zápisníky schváleny. Starosta oznamuje, že za zemřelého p. J. Špačka nastupuje členství obecního zastupitelstva pořadem zvolený náhradník pan Antonín Burgr, rolník z Litovic.

 

II. Žádost sboru dobrovolných hasičů zdejších za uhražení výloh povstalých při požáru dne 22. srpna 1904 v Litovicích.

Usneseno jednohlasně žádosti podané vyhověti a obnos 84 korun sboru z obecní pokladny vyplatiti.

 

III. Prozkoumání obecního předpočtu na rok 1905 a schválení jeho.

Předpočet obecní, jakož i předpočet chudinství, který odděleně nyní se vésti musí, byly podrobně prozkoumány a některé položky navržené změněny, a sice: položka č. 4 v obecním rozpočtu  v příjmu zvýšena o 88 korun na 100 korun; položka č. 6 ve vydání ze 42 korun snížena na 30 korun; položka č. 8 ve vydání, týkající se zapravení dluhopisu firmy R Smekal ze Smíchova, od které obec koupila stříkačku, změněna v tom smyslu, že obnos 820 korun usneseno se vydlužiti na několik let k splácení a dluhopis zaplatiti a do rozpočtu vložen pouze obnos 80 korun na zaplacení úroků z vydlužených peněz; položka č. 24 ve vydání zvýšena z 84 korun na 100 korun a položka 22 ve vydání vyškrtnuta. Položky v rozpočtu chudinství zůstaly nezměněny. Na to oba rozpočty jednohlasně schváleny a usneseno v roce 1905 vybírati ku všem přímým daním (mimo osobní daň z příjmu) obecní přirážky ve výši 50 %.

 

IV. Volba revisorů účtů za rok 1904.

Za revisory účtů za rok 1904 zvoleni jsou: p. Fr. Ptáček, p. Fr. Linek a p. J. Horešovský.

 

V. Volné návrhy.

1. Žádost J. Vlčka ze Skalky

Žádost J. Vlčka ze Skalky za kapitalisaci důchodu úrazovny byla zamítnuta z důvodu toho, že jest velice nejisté dávati nějaký obnos do obchodu tak nejistého, jaký J. Vlček zamýšlí a snadno by mohl J. Vlček o kapitál přijíti a pak připadl by obci na obtíž a proto nemůže zastupitelstvo obce takovou zodpovědnost na sebe vzíti a vyplácení důchodů z úrazové pojišťovny pro Vlčka povoliti.

 

2. Stížnost přehlížitele masa p. J. Malýho, který oznamuje, že řezník Max Klein v Litovicích poráží dobytek ve stodole a různé výkaly vytékají ze dvora na veřejnou cestu.

Na základě toho, že okolní sousedé řezníka Kleina stěžují si na nečistotu, která ze dvora jeho vytéká na náves, a pak vzhledem k tomu, že řezník Klein poráží dobytek ve svém stavené, ač nemá žádnou porážku úředně schválenou, usneseno bylo podati v záležitosti té stížnost ku c. k. okresnímu hejtmanství v Kladně.

 

 

Tím schůze skončena

L. Novotný, starosta, Jan Malý, V. Fiala, Linek, Jos. Horešovský, Ant. Rohla

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. ledna 1905