ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. března 1905

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 26. března 1905 ve 2 hodiny odpoledne v obecní úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni jsou pánové: zástupce c. k. velkostatku p. správec Horešovský, Jos. Horešovský, Fr. Linek, Václ. Fiala, Ant. Rohla, J. Malý a starosta.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu o poslední řádné schůzi.

Zápis o schůzi poslední přečten a schválen.

 

II. Volba jednoho volitele ku volbám do okresního zastupitelstva.

Voleno bylo dle zákona volebními lístky a zvolen volitelem Fr. Linek 6 hlasy. 1 hlas obdržel Fr. Ptáček. Mimo toho volí též při volbách do okresního zastupitelstva obecní starosta.

 

III. Žádost za podporu Fr. Žáka ze Břvů.

Žádosti bylo vyhověno vzhledem ku stáří a neschopnosti ku práci a povolena tomuto chudinská podpora pro rok 1905 obnos 12 korun.

 

IV. Žádost o chudinskou podporu Fr. Lorence ze Břvů.

Povoleno pro rok 1905 rovněž 12 korun.

 

V. Žádost o chudinskou podporu M. Viznerové ze Statenic.

Žádost se zamítá, ježto žadatelka má příbuzné, kteří mohou ji sami podporovat.

 

VI. Žádost Jana Komendy z Bejkovic u Benešova za podporu zdejší příslušnice 6ti leté Marie Návarové, kterou on má u sebe na vychování.

Usneseno s Komendou vyjednávat, zač by dítko u sebe dále ponechal ve vychování, t.j. za jak vysokou roční náhradu.

 

VII. Žádost J. Hanzlíka z Unhoště za náhradu výloh spojených s výživou a opatrováním své sestry, zdejší příslušnice Anny Hanzlíkové, nyní v ústavě chorobomyslných v Praze se nalézající.

Usneseno Hanzlíkovi zaplatiti za ošetřování své chorobomyslné sestry 1 kor. 40 hal denně, a sice za čas, kdy nemoc oznámena byla zdejšímu obecnímu úřadu do dne odvezení Hanzlíkové do ústavu chorobomyslných.

 

VIII. Žádost J. Vlčka ze Skalky za povolení k výplatě úrazové renty.

Opětně se žádost ta zamítá (Viz minulou schůzi).

 

IX. Volné návrhy.

1. Starosta oznamuje, že byly vyzvány přifařené obce p. c. k. okr. hejtmanem, aby věnovaly též nějakou částku na zhotovení slavobrány ku slavnosti biřmování v Hostivicích.

Nepovolen žádný obnos z důvodu toho, že obec zdejší nestojí si finančně tak skvěle, aby na nějaký takový účel mohla věnovati peníze, neboť má obec před sebou vážnější úkoly.

 

2. Komité pro vystavění kostela v Pečkách ndr. žádá o příspěvek na stavbu.

Zamítá se.

 

3. Obecní úřad v Jenči vyzývá k opatření stran zamezení vodění dobytka z jatek po zdejších silnicích.

Usneseno učiniti kroky ku zamezení vodění jatečního dobytka z Prahy po silnici do Kladna, za příčinou zavlečení infekčních nemocí dobytčích.

 

4. Pozemek pro školu.

Starosta oznamuje, že místní školní radou zakoupen byl pozemek pro novou školu, a sice ve výměře 1000 čtverečních sáhů. Pozemek koupen jest od p. A. Tůmy, rolníka z Hostivic, jeden čtvereční sáh za 5 korun. Obnos, jejž obec naše musí dáti za místo, bude obnášeti as 1800 korun. Usneseno obnos ten opatřiti si, až bude pozemek definitivně zakoupen.

 

5. Regulační plán.

Starosta oznamuje, že jest u zdejšího úřadu podána žádost za povolení novostavby domku obytného v Jenečku a za povolení přestavby domku č. 17 ve Břvech. Poněvadž obě tyto stavby přijdou právě do regulační čáry, usneseno nepovolovati dříve stavbu, až bude regulační plán úplně hotov.

 

6. Pan Linek navrhuje, aby se nechala upravit cesta od nádraží k Hájku.

Usneseno cestu upraviti po skončení polních prací.

 

 

Tím schůze skončena

Ve Břvech dne 26. března 1905

starosta L. Novotný, Horešovský, Ant. Rohla, J. Malý, Horešovský, Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. března 1905