ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. dubna 1905

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi zastupitelstva konané dne 26. dubna 1905 v  úřadovně ve Břvech v 7 hodin večer.

 

Přítomni jsou pánové: A. Burgr, V. Fiala, V. Novák, F. Ptáček, J. Horešovský, J. Malý a starosta.

 

Pořad:

 

1. Vyřízení přípisu c. a k. vrchní správy v Jenči stran pozemku na skalce.

Starosta oznamuje, že z nařízení c. a k. správy velkostatku v Jenči rozkopána byla mez tvořící hranici mezi parcelou č. 176 c. k. dvoru v Jenči patřícímu a mezi pozemkem „na Skalce“ obcí užívaným. Pozemek ten pak byl zorán a oset ječmenem. Poněvadž všechno toto se stalo beze všeho oznámení obci ze strany c. a k. velkostatku, podáno bylo se strany obce písemné ohražení proti jednání takovému c. a k. vrchní správě v Jenči. Pozemek ten patří obci, která má jej dle starých pamětníků v držení přes 40 let. Obec pozemek ten pronajímá jíž dlouhou řadu let veřejnou dražbou.

C. a k. vrchní správa v Jenči zaslala přípis co odpověď na ohražení zdejším úřadem podané a dovozuje, odvolávajíc se na různé spisy, že pozemek ten vlastnictvím obce není.

Po delší debatě usneseno pozemek na „Skalce“ na dále v držení obce ponechati. Nájemci pozemku toho, který zde stěžoval si pro rušení nájmu a žádal náhradu za vyhnojení pozemku, má se oznámiti, aby na pozemek na „Skalce“ nasázel si brambory, jak měl již dříve v úmyslu.

 

2. Žádost Anny Šmídlové z Prahy za poskytnutí podpory na ošacení svého svěřence, příslušníka zdejšího, školáka V. Zeleného.

Povolen pro rok 1905 obnos 12 korun.

 

3. Žádost Anny Nejedné v Hřeších za chudinskou podporu.

Usneseno žádost prozatím odložiti a podati dotaz o době pobytu Nejedlé v Hřeších.

 

4. V příčině vyjednávání s J. Komendou z Bejkovic stran příspěvku ročního na vychování děvčete M. Návarové, oznamuje starosta, že výše jmenovaný ponechává obecnímu zastupitelstvu k rozhodnutí, aby poskytlo mu podporu, jakou samo uzná.

Usneseno nabídnouti Komendovi 24 korun ročně.

 

 

Tím schůze skončena

Ve Břvech dne 26. dubna 1905

zapisovatel L. Novotný, J. Malý, Horešovský, Burgr, Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. dubna 1905