ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. srpna 1905

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva konané dne 22. srpna 1905 ve 2 hodiny odpoledne v obecní úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni byli pánové: zástupce c. k. dvora p. správce J. Horešovský, A. Burgr, J. Horešovský, F. Linek, J. Malý, Fr. Ptáček a starosta.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu o poslední řádné schůzi.

Zápis přečten a schválen.

 

II. Usnesení ohledně výpůjčky potřebného obnosu na stavbu nové školy. Výše obnosu činí 25 768 K 09 hal.

Usneseno jednohlasně vypůjčiti se obnos 25 000 korun (slovy dvacet pět tisíc korun) od Zemské banky pro Království České v Praze, a sice na dobu splácení 50 let. Zbytek 768 K 09 hal. dá se do obecního rozpočtu příštím rokem a bude se hraditi obecní přirážkou.

Má se ihned podati žádost k okresnímu výboru v Unhošti za povolení výpůjčky.

 

III. Usnesení stran výpůjčky na zaplacení dluhu na stříkačku firmě R. A. Smekal na Smíchově.

Usneseno potřebný obnos ve výši 740 korun vypůjčiti si na dobu 6 roků od Městské spořitelny v Unhošti. Částkou tou má se zaplatiti dluhopis „Občanské záložně na Smíchově“, který je příští měsíc splatný.

 

IV. Usnesení se, jak naložiti s pozemky obecními, jež přiorány jsou k různým parcelám dle posledního měření.

Usneseno napřed prohlédnouti všechny cesty obecní, a kde toho bude potřebí, mají se přívorky nechat zase neoseté ku rozšíření cesty a ostatní mají se pronajmouti majitelům sousedních parcel za poplatek, který obecní zastupitelstvo pak vyměří.

 

V. Žádost Fr. Černýho za pronajmutí bytu v obecním domku.

Žádost se zamítá z důvodu, že obec musí míti reservní místnost v pádu nutné potřeby.

 

VI. Žádost Fr. Krále za pronajatí části obecní zahrádky.

Usneseno pronajmouti Královi část zahrádky pro hnojiště a záchod, však s podmínkou, že zřídí si na zahrádku zvláštní vchod a část pronajatou že ohradí plotem na svůj náklad, aby nemohlo se choditi do ostatní části zahrádky.

 

VII. Volné návrhy.

1. Starosta oznamuje, že musí býti zaveden knihovní pořádek ohledně pozemku 568/4 v Jenečku.

Usneseno pozemek neprodávati nynějšímu držiteli K. Válovi z Jenečka, má se mu za menší poplatek pronajmouti.

 

2. Žádost Václava Foubíka ze Střešovic za udělení milodaru.

Žádost odložena, až vyšetří se poměry žadatele.

 

3. Pan zástupce c. k. velkostatku navrhuje, aby cihlář Vojtěch Fanta byl vypovězen z obce pro jeho chování, a připomíná, že již jednou stalo se podobné usnesení v obecním zastupitelstvu.

Návrh se jednohlasně přijímá a Fanta se má z obce co nejdříve vypověděti.

 

4. Pan Malý se dotazuje, jestli Klein zaplatil už pokutu do obecní pokladny, c. k. okresním hejtmanstvím v Kladně mu přisouzenou.

Starosta oznamuje, že nezaplatil. Usneseno dopsat v příčině té c. k. okresnímu hejtmanství.

 

 

Poněvadž více žádných návrhů nebylo, byla schůze skončena

Ve Břvech dne 22. srpna 1905

zapisovatel L. Novotný, Horešovský, Malý J., Linek, Horešovský, Burgr, Fr. Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. srpna 1905