ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. prosince 1905

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi zastupitelstva spojených obcí Litovice – Břve a Jeneček odbývané dne 20. prosince 1905 ve 1 ½ hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech.

 

Pořad jednání:

 

Dříve, než-li přikročeno ku projednávání programu, oznamuje starosta přítomným pánům členům zastupitelstva, že úmrtím ztratili jsme zase jednoho člena, pana Václava Fialu, načež tomuto povstáním všech přítomných vzdána poslední vzpomínka pohrobní.

Za zemřelého p. Fialu nastupuje pořadem zvolený náhradník pan Josef Minařík z Litovic do obecního zastupitelstva.

 

Na to přikročeno ku projednání programu:

 

I. Zpráva o revisi účtů za rok 1904 a schválení jich.

Páni revisoři účtů přednášejí zprávu o přehlídce účtů a oznamují, že tyto nalezli v úplném pořádku a navrhují schválení jich, načež účty jsou jednohlasně schváleny.

 

II. Žádosti za udělení domovského práva obcí Chejně – Jos. Horákovi st. a Jos. Horákovi ml.; Třebonic Št. Balounovi; Vysokého Újezda Anně Doušové.

Žádosti všechny vyřízeny a jmenovaní jsou přijati do svazku zdejší obce.

 

III. Pojednání o zavedení knihovního pořádku pozemků u Jenečka, nyní užívaných K. Válou a K. Mülerovou z Jenečka.

Usneseno prodati pozemky ty jich držitelům nynějším za cenu 40 hal. za 1 čtverečný sáh, poněvadž pro obec pozemky ty větší cenu nemají.

 

IV. Žádost A. Víznerové z Kamýka za udělení chudinské podpory.

Povoleno obnos 12 korun ročně.

 

V. Žádost Ant. Zelené z Košíř za udělení podpory.

Žádost zamítnuta.

 

VI. Žádost Anny Hanzlíkové z Vinohrad, aby mohla dáti své dítko Antonii na vychování k své sestře do Prahy.

Usneseno nechati A. Hanzlíkovou, školačku, na dosavadním místě u A. Tichého v Zahrádce.

 

VII. Žádost obecního strážníka J. Najmana za udělení definitivy.

Žádosti se vyhovuje a jmenování strážníka definitivně ve službě obce se jednohlasně schvaluje.

 

VIII. Volné návrhy.

1. Starosta oznamuje, že vdova Víznerová žádala, aby obecní zastupitelstvo učinilo něco pro ni stran úrazové renty, poněvadž žádost její byla úrazovou pojišťovnou zamítnuta a podpora odepřena.

Usneseno podati odvolání k rozhodčímu soudu úrazové pojišťovny.

 

2. Pan V. Novák navrhuje, aby část cesty ze Břvů do Hostivice se dala trochu opravit, aby byla schůdnou.

Návrh se přijímá.

 

3. Pan Ptáček připomíná, aby se na program příští schůze dalo pojednání o topolech pod Krahulovem, aby se prodaly.

 

 

Skončeno a podepsáno

L. Novotný, Rohla Ant., Václav Novák, Josef Mynařík, Josef Horešovský, Fr. Ptáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 20. prosince 1905