ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 30. ledna 1906

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi zastupitelstva spojených obcí Litovice – Břve a Jeneček odbývané dne 30. ledna 1906 ve 2 hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni jsou pánové: p. Fr. Linek, A. Rohla, J. Mynařík, J. Malý, zástupce velkostatku p. Jos. Horešovský, Fr. Ptáček a starosta.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu o poslední schůzi.

Zápisník přečten a schválen.

 

II. Návrh na prodej topolů pod Krahulovem.

Usneseno topoly prodati ve  veřejné dražbě a uloženo představenstvu prodej vykonati.

 

III. Vyřízení přípisu zástupce okresního výboru v Unhošti stran zavedení knihovního pořádku parcel č. 222/1, 223 a 224.

Usneseno prohlédnouti zmíněný protokol v pochozí komisi před stavbou silnice a pak se zařídí další. K prohlídce protokolu ustanoven p. Linek, který má co nejdříve k okresnímu výboru dojíti.

 

IV. Usnesení se stran dodatečného omezníkování obecních pozemků.

Usneseno nechat dodatečně obecní cesty omezníkovat a přistouplo se na nabídku p. inženýra Neumana, který chce dokončiti práce za 200 korun. Lidi k měření potřebné však má si p. inženýr platiti sám.

 

V. Žádost J. Žáka za Břvů za zvýšení chudinské podpory.

Usneseno zvýšiti podporu na 24 korun ročně.

 

VI. Žádost L. Holasové ze Břvů za zvýšení platu za zvonění ve Břvech.

Plat vyměřen na 18 korun tak, jak se platí od zvonění v Litovicích.

 

VII. Žádost Václ. Nováka za udělení práva domovského.

Přijat ve svazek domovský ve smyslu zákona ze dne ...

 

VIII. Žádost M. Najmana z Kročehlav za zvýšení podpory.

Usneseno zvýšiti podporu na 30 korun ročně.

 

IX. Volné návrhy.

Stran pozemků u Jenečka

C. k. okresní soud naléhá na konečné již zavedení knihovního pořádku pozemků u Jenečka, zbytků to bývalé cesty. Poněvadž parcely tyto nemají pro obec žádného významu, usneseno bylo tyto vedlejším sousedům odprodati, a sice K. Válovi parc. č. ... ve výměře ... čtverečných sáhů za obnos 8 korun a parc. č. ... ve výměře ... čtverečných sáhů K. Mülerové za cenu 4 koruny.

 

X. Dle nařízení c. k. okresního hejtmanství v Kladně mají býti jmenováni 2 důvěrníci, kteří převezmou určitý úkol v pádu vypuknutí nakažlivých nemocí u vepřového i hovězího dobytka. Za důvěrníky zvoleni jsou p. Fr. Linek a p. J. Horešovský.

 

XI. Pan J. Malý vzdal se funkce přehlížitele masa při porážkách a na místo něho zvolen za přehlížitele masa pan Jar. Burgr.

 

XII. Pan Linek připomíná, že dosud není do obecní pokladny zaplaceno chudinské % z odprodaných pozemků od č. 41 v Litovicích. Usneseno v záležitosti té podati dotaz panu c. k. notáři v Unhošti.

Dále navrhuje p. Linek, aby se dal vybílit byt Anně Kopřivové. Návrh se přijímá.

 

XIII. Pan Rohla upozorňuje, že u domku J. Dusíka ve Břvech je už delší dobu větší hromada hlíny, která zrovna vyvežena je na pěšině a musí se chodci této překážce vyhýbati až k rybníku. Usneseno vyzvat J. Dusíka, aby hlínu z pěšiny odstranil.

 

XII. Starosta oznamuje, že v Litovicích na obecním domku schází žebřík na střechu ke komínu. Usneseno žebřík nechat udělat.

 

 

Tím schůze skončena

L. Novotný, starosta, Horešovský, J. Malý, Fr. Ptáček, Mynařík, Rohla Ant.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 30. ledna 1906