ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. dubna 1906

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi zastupitelstva spojených obcí Litovice – Břve a Jeneček, která se odbývala v pondělí dne 2. dubna 1906 ve 7 hodin večer v úřadovně ve Břvech.

 

Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský, c. a k. správce, p. Jan Malý, A. Burgr, Jos. Horešovský, Jos. Mynařík, Fr. Ptáček,  A. Rohla a starosta.

 

Pořad:

 

I. Čtení a schválení zápisu o poslední schůzi.

Zápis byl přečten a schválen.

 

II. Schválení regulačních plánů obce.

Pro krátkost času odloženo do příští schůze.

 

III. Návrh představenstva stran přívorků okolo obecních cest.

Starosta oznamuje, že prohlédnuty byly představenstvem cesty a přívorky odměřené, a navrhuje představenstvo, aby přívorky byly ponechána zase u cest.

Návrh se přijímá a usneseno vyzvati majitele pozemků, kteří mají u svých parcel přívorky, aby tyto na dále neosívaly. Kde jsou pozemky již oseté, mají se ponechati tak a po sklizni se již více nemají vzdělávat. Přívorek okolo cesty ku Jenečské skalce má se pronajmouti majiteli vedlejší parcele, poněvadž cesta k Jenči nevyžaduje rozšíření.

 

IV. Žádost Jana Komendy z Bejkovic o zvýšení podpory pro školačku M. Návarovou, zdejší příslušnici.

Podpora byla zvýšena z 20 korun na ročních 50 korun.

 

V. Žádost M. Marešové z Litovic o zvýšení podpory chudinské.

Podpora roční ze 24 korun zvýšena na 36 korun.

 

VI. Žádost obce Kněževse za přijetí ve svazek domovský M. Zpěváčka.

Přijat.

 

VII. Žádost obce Dobrovíze za přijetí ve svazek domovský V. Koprnickýho.

Přijat.

 

VIII. Volba revisorů účtů za rok 1905.

Zvoleni jsou: pan J. Horešovský, c. a k. správce, p. Fr. Linek a p. Ant. Rohla.

 

IX. Volné návrhy.

Starosta dotazuje se, jaké stromy měly by se vysázet na místo vykácených topolů pod Krahulovem ve Břvech. Usneseno bylo nasázeti tam agáty.

 

 

Tím schůze skončena

L. Novotný, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. dubna 1906