ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. května 1906

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi zastupitelstva konané dne 5. května 1906 ve 2 hodiny odpoledne ve Břvech.

 

Přítomni jsou pánové: p. J. Horešovský, c. a k. správce, J. Horešovský, F. Linek, Fr. Ptáček, A. Rohla, J. Mynařík, Ant. Burgr, J. Malý a starosta.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu o poslední schůzi.

Protokol přečten a schválen.

 

II. Vyřknutí rekursu c. a k. velkostatku stran regulačních plánů.

Rekurs byl zamítnut, usneseno na základě stavebního řádu ponechati projektované ulice tak, jak jsou navrženy.

 

III. Schválení regulačních plánů obce.

Regulační plány obce, jak navrženy jsou p. inž. Neumanem a po doporučení představenstva obce, jsou schváleny a mají zůstat regulační čáry tak, jak jsou nyní zakresleny.

 

IV. Žádost L. Novotnýho za odprodání části parcele č. k. 425 ve Břvech.

Žádosti se vyhovuje a usneseno od pozemku č.k. 425 odprodati část ku zastavění potřebnou ve výměře as 4 čtverečné sáhy za cenu, jak posledně byly prodávány pozemky na stavbu v Litovicích, t.j. za 1 čtverečný sáh obnos 4 koruny.

 

V. Žádost obce Nučické za přijetí ve svazek obce zdejší Jak. Kozáka.

Přijat na základě § 2 a 3 zák. ze dne 5.12.1896 č. 222 ř. z.

 

VI. Žádost Rud. Baráška z Prahy o povolení kapitalisace úrazové renty.

Žádost Baráška se zamítá.

 

VII. Volné návrhy.

Rozprava o opravě cest.

Usneseno bylo, aby řádně vyspravena byla část cesty obecní od dráhy k Hájku nad Litovicemi a za tím účelem má se objednati množství štěrkoviny velké a drobnější z Hlubočep po dráze na stanici Litovickou. Zároveň má se podati žádost ku ředitelství c. k. státních drah za slevu dovozného. Dovoz štěrku z nádraží na cestu k Hájku obstarají páni rolníci z Litovic společně s c. k. velkostatkem.

Dále usneseno bylo opraviti cestu pod Krahulovem, kde vykáceny byly topoly.

V Jenečku má se vyspraviti cesta v obci od rybníčka směrem k hostinci p. Stříbrnýho. Pan Horešovský slibuje, že dovoz štěrkoviny a kamene obstarají v Jenečku a práci s upravením cesty že obstarají domácí lidé zdarma.

 

 

Tím schůze skončena

Na Břvech dne 5. května 1906

L. Novotný, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. května 1906