ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. července 1907

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva, která se odbývala v pondělí dne 15. července 1907 ve 2 hodiny odpoledne za přítomnosti podepsaných.

 

Omluven jest pan správce J. Horešovský a p. A. Rohla.

 

Pořad jednání:

 

I. Volba 2 zástupců obce do místní školní rady na nové období tříleté.

Voleno bylo volebními lístky a zvoleni jsou následující členové ob. zastupitelstva: ...

 

II. C. k. okresní hejtmanství v Kladně vyzvalo obecní zastupitelstvo zdejší, aby podalo vyjádření stran vymetacího obvodu okresu zdejšího.

Usneseno vysloviti souhlas s ohraničením okresu zdejšího pro živnost kominickou ve smyslu § 42 zákona ze dne 5. února 1907 ř. z. č. 26 a ve smyslu § 51 téhož zákona usneseno navrhnouti za maximální sazbu vymetání dosud stávající poplatek v obci zdejší, a sice 50 hal. ročně za vymetání jednoho komínu.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 15. července 1907