ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. listopadu 1907

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva, která se odbývala ve středu dne 13. listopadu 1907 ve 2 hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Volba 2 členů obecního zastupitelstva co zástupců obce do místní školní rady v Hostivicích.

Tříleté období místní školní rady již uplynulo a je nutno provésti na základě vyzvání okresní školní rady volbu novou. Na  obec naší dle rozpočtených nákladů daní připadají zástupci dva. Voleno bylo volebními lístky a zvoleni jsou pan Fr. Linek a L. Novotný.

 

2. Vyřízení přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně stran udělení koncese hostinské p. Ferd. Stříbrnýmu v Jenečku.

Jednáno bylo o předmětu tomto a námitek proti udělení koncese pro živnost hostinskou p. Ferd. Stříbrnýmu činěno nebylo žádných a usneseno bylo jednohlasně povolení živnosti hostinské doporučiti, poněvadž místní poměry a potřeba obyvatelstva toho vyžadují, ježto v osadě Jeneček jiného hostince není.

 

3. Ustanovení ceny pozemků zabraných stavbami Jos. Stříbrnýho a V. Pachmana v Jenečku.

Usneseno bylo prodati Jos. Stříbrnýmu část zastaveného obecního pozemku za cenu 4 koruny za 1 čtverečný sáh a obnos stržený věnovati V. Pachmanovi jako náhradu za pozemek, který u jeho novostavby připadne k obecní cestě.

 

4. Vykázání místa pro mrchoviště.

C. k. okresní hejtmanství učinilo vyzvání, aby v obci bylo vykázáno místo pro mrchoviště. Jednání o tomto předmětu došlo se k výsledku, že ani vhodného místa pro mrchoviště v obci není a pak vůbec mrchoviště není ani potřebí, poněvadž zdechliny jest každý povinen dávati ustanovenému drnomistrovi.

 

5. Ustanovení policejního komisaře pro obec.

Jest žádoucno, aby ustanoven byl některý člen obecního zastupitelstva anebo jiný občan důvěryhodný, který převzal by na sebe úřad policejního komisaře obecního, který by v jistých případech nápomocen byl při výkonu služby policejní atd. Zvolen byl p. Josef Melcr, truhlář v Litovicích.

 

6. Žádost Jos. Petříka z Litovic za odprodání obecního špýcharu.

Usneseno bylo špejchar neprodávati ještě. Stavba tato může se upotřebiti ještě k jiným účelům, obci prospěšným.

 

7. Žádost obce Babic za přijmutí tamní příslušnice Barbory Pírové ve svazek domovský obce zdejší.

Poněvadž Pírová bydlí v obci zdejší již přes 10 let nepřetržitě a tudíž domovského práva zde nabyla, přijata byla ve smyslu § 2 zák. ze dne 5.12.1896 č. ř. z. 222.

 

8. Žádosti o podporu:

1) Anežky Poslušné za Střešovic pro dítky po zemřelém Foubíkovi.

Povoleno bylo 24 korun ročně.

2) Marie Procházkové z Dušník.

Odloženo bylo až do podrobného zjištění poměrů žadatelky.

3) M. Svobodové z Vysokého Újezda.

Povoleno bylo 12 korun ročně.

4) Karla Zelenky z Dušník pro školáka Františka Zelenku.

Povolen příspěvek na oblek 12 korun.

5) Mat. Najmana v Litovicích za příspěvek na uhlí.

Povoleno po zimní dobu 1,20 koruny týdně.

6) T. Kotoučové z Litovic.

Povoleno bylo 12 korun ročně.

7) J. Komendy v Bejkovicích o zvýšení podpory pro Návarovou.

Roční podpora zvýšena z 50 korun na 60 korun.

8) Václava Zavadila z Dobříče pro učně Josefa Zavadila.

Žádost se zamítá, poněvadž Jos. Zavadil podporován byl do 14 let a nyní již povinnost obci odpadá.

9) Jos. Procházky z Hostivic za zvýšení příspěvku na pohřeb zemř. M. Procházkové.

Žádost se zamítá z důvodu toho, že obec není povinna nésti všechny náklady pohřební; dává se pouze příspěvek, který stačí na koupení rakve a vykopání hrobu.

 

9. Žádost sboru dobrovolných hasičů za pojištění přípřeže při požáru.

Poněvadž podmínky pojišťovací nejsou dostatečně známy, odkládá se k vyřízení do příští schůze.

 

10. Volné návrhy.

Starosta oznamuje, že v obecním domku v Litovicích v bytě obecního strážníka je velmi špatná podlaha.

Usneseno bylo nechat podlahu opravit.

 

Dále oznamuje starosta, že musí být splnomocněn některý člen představenstva jako zástupce obce ku provedení kupní smlouvy k zavedení knihovního pořádku stran části prodaného obecního pozemku ve Břvech u čísla 1.

Splnomocněn byl k tomu p. Fr. Linek.

 

Pan Stádník navrhuje, aby se dala opravit v Jenečku obecní studánka.

Návrh se přijímá a opravu vzal si na starost navrhovatel.

 

Pan Linek oznamuje, že někteří majitelé pozemků, kde odměřily se jim příorky u obecních cest a omezníkovaly, příorky nechtějí k cestě vrátit a mezníky vyhazují, jak se stalo u Hájku na pozemku patřícím c. k. velkostatku Červený Újezd. Aby konečně přišlo se k nějakému výsledku o dřívějších usneseních stran příorků, navrhuje pan Linek, aby se cesty obecní, které jsou nyní omezníkovány, oddělily od vedlejších pozemků škarpami, kde tomu bude poloha a šířka cesty vyhovovat.

Návrh ten se přijímá a usneseno bylo, aby se v příhodné době daly kolem cest vyházet příkopy, kde toho bude potřeba vyžadovat.

 

 

Tím byla schůze skončena

L. Novotný, starosta, Bedřich Stádník, Frt. Linek, Josef Vorlíček, Mynařík Josef, Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. listopadu 1907