ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. května 1907

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi obecního zastupitelstva, která se odbývala dne 6. května 1907 v 7 hodin večer za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

I. Volba dvou členů komise pro volby do říšské rady.

Na základě §18 nového řádu volebního je nutno zvoliti 2 členy komise volební, kteří volí se z voličů k volbě oprávněných.

Voleno volebními lístky a zvoleni do komise: Linek Fr. a Novotný L. většinou 7 hlasů.

 

II. Žádost Anny Hanzlíkové za vyplacení již dříve povolené podpory pro své dítko Antonii Hanzlíkovou.

Usneseno ponechati jí dosavadní podporu 6 korun měsíčně

 

III. Žádost Barbory Šmídové z Prahy za chudinskou podporu.

Usneseno vyzvati žadatelku, aby předložila lékařské vysvědčení, a zároveň se má celá věc vyšetřiti důkladně, možno-li osobně.

 

IV. Žádost Fr. Ptáčka za odprodání části parcele č. 425/1 ve Břvech.

Usneseno bylo pozemek ku regulační čáře prodati žadateli za cenu 4 koruny za 1 čtverečný sáh.

 

Ku návrhu p. Burgra usneseno prodati trávu z pastvin obecních výhradně jen občanům z obce zdejší.

 

 

Skončeno a podepsáno

L. Novotný, J. Horešovský, Linek, Josef Vorlíček, Josef Horešovský, Burgr, Jan Král, Rohla Ant.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. května 1907