ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. září 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 9. září 1909 ve 2 hodiny odpoledne v místnostech obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni jsou pánové: starosta obce p. Frant. Ptáček, pan Novotný Ladislav, pan Linek František, Horešovský Josef, pan Melcr Josef, pan Mareš František, pan Zikán Antonín a pan Zárybnický František a později se dostavivšího p. Zpěváčka Stanislava

 

Pořad:

 

I. Pojednání o stavbě silnice v Jenečku a projednání ceny za pozemek od p. Evana pro stavbu této silnice potřebný.

Pan starosta oznamuje, že v sobotu dne 4. září t. r. konala se od okresního výboru pochozí komise, která se vyslovila v ten smysl, aby nová silnice vedena byla mezi polem p. Evana a Žebery místo stávající nynější. Z pole p. Evana připadlo na novou silnici by 260 čtverečných sáhů a pan Evan žádá za 1 čtverečný sáh obnos 3 K. Obecnímu zastupitelstvu se zdá tato ceny příliš vysoká a apeluje se na p. Evana, aby cenu snížil, načež p. Evan 1 K na jednom čtverečným sáhu snižuje, kterážto cena se obecním zastupitelstvem přijímá. Pan Novotný připomíná, že při této komisi bylo řečeno o stavbě tarasu kolem rybníka a poněvač jest místo pro silnici dosti široké, že by se nemusil nyní stavěti, což se přijímá.

 

II. Schválení a doplnění regulačních plánů spojených obcí.

Starosta oznamuje, že musí býti regulační plány pozměniti, jelikož v nich není vyznačeno niveau. Usneseno, by se prozatímně na plánech ničeho neměnilo a aby zaslány byly ku schválení tak, jak jsou.

 

III. Schválení řádu pro hasičské hlídky při zábavách, divadlech, plesích, koncertech a t. p.

Řád pro hlídky dle usnesení požární komise ze dne 4. září 1909 se předčítá a pak přijímá.

 

IV. Volba policejního komisaře.

Za policejního komisaře zvolen pan Zikán Antonín, rolník v Litovicích.

 

V. Usnesení o rozdělení vymetacích obvodů kominických.

Rozdělení dle návrhu společenstva se přijímá.

 

VI. Rozhodnutí o odvolání Ludmily Melcrové z Litovic do výměru obecního úřadu ze dne 20. srpna 1909 č. 824 stran vyměření pokuty pro polní pych.

Předčítá se protokol o činu a výměr trestu, jakož i odvolání její z trestu a k návrhu p. Horešovskýho pokuta snížena na 1 K.

 

VII. Ustanovení prozatímního nočního hlídače.

Pan starosta oznamuje, poněvač je strážník nemocen, proto jest nutno, aby ustanoven byl prozatímní noční hlídač a usneseno, aby hlídač ustanoven byl a p. starostovi uloženo, aby nějakého člověka opatřil a pak ku schválení obecnímu představenstvu oznámil.

 

VIII. Žádost Anny Nejedlé z Hřešic za chudinskou podporu.

Usneseno dáti jí 12 K ročně.

 

IX. Žádost obecního strážníka o náhradu léčebného.

Usneseno léčebné v obnosu 70 K 40 h témuž hraditi a postarati se, zda by bylo ústavu, kde by se nechal k nemocenské pokladně přihlásiti.

 

X. Volné návrhy.

Pan starosta žádá za ustanovení odměny za odvezení štěrku a odměny čeledínům.

Pan starosta sděluje, že slíbil čeledínům za odvážení štěrku na silnici v Litovicích a Jenečku. Pan Linek navrhuje, aby byli majitelé povozů vyzváni ku podání účtu a čeledínům, aby se dalo čeledínům po 2 K odvezení malého a 3 K za odvezení velkého vagonu. Návrh se přijímá a přijde pro Litovice na čeledíny 15 K a pro Jeneček 7 K.

 

Tím schůze skončena.

Fr. Ptáček, Josef Horešovský, Frt. Linek, Fr. Mareš, Frt. Zárybnický, Josef Melcr, Stanislav Zpěváček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. září 1909