ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. srpna 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 2. srpna 1909 ve 2 hodiny odpoledne v místnostech obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni jsou P. T. členové: pan Josef Horešovský, c. a k. správce, p. Horešovský Josef, p. Stádník Bedřich, p. Šimáček Antonín, p. Mareš František a p. Hašek Antonín

 

Před zahájením schůze předstoupila Terezie Koutná z Litovic žádajíc, aby výměr obecního úřadu ze dne 20. července 1909 č. 703 stran placení nájmu z příorku byl zrušen, poněvadž příorek jest vybírka a nic se tam nerodí. Usneseno nájemné jí prominouti s tou podmínkou, že nikdy nenabydou vlastníci tohoto pozemku na příorek práva vlastnického následkem vydržecí lhůty.

 

Pořad:

 

I. Čtení zápisu ze schůze dne 17. července t. r. konané.

Zápis schválen a podepsán.

 

II. Schválení zájemců obecních polí.

Tito jsou: Černý František, Matoušek Václav oba z Litovic, Novák Václav ze Břvů, Kácl Václav ze Břvů, Kafka Antonín ze Břvů, Vorel František ze Břvů, Pokorný František ze Břvů, Zárybnický František ze Břvů, Doksanský Jan z Litovic, Dusík Antonín z Litovic, Hrdlička Bohumil z Litovic, Sláma Václav z Jenečka, Fiala Matěj z Litovic, Melcr Josef z Litovic, Stříbrný Ferdinand z Jenečka, Nedbal Josef z Jenečka a Linek Josef z Litovic.

Nájemci se vesměs schvalují.

 

III. Volba ohledače masa a jatečního dozorce.

Ustanoven pan František Linek.

 

IV. Návrh na stavbu silnice v Jenečku až na hranici obce Hostivické.

Pan starosta oznamuje, že obdržel z vlivné strany direktivu, že by okres svým nákladem postavil silnici v Jenečku, kterážto obec jest od okresní silnice úplně isolována. Po debatě usneseno podati k okresnímu výboru žádost a trvati co možno nejvíce na tom, aby okresní výbor silnici stavěl svým vlastním nákladem.

 

V. Zpráva o usneseních představenstva obce ze dne 28. července t. r.

Pan starosta referuje o usnesení představenstva obce stran zvýšení chudinské podpory Jakubu Klatovskýmu z 18 na 24 korun, dále o smlouvě Jos. Stříbrnýho stran výkupu veřejného statku, který zastavil, takže smlouva se nemůže podepsati, což obecním zastupitelstvem schváleno. Stran žádosti o chudinskou podporu Anny Hanzlíkové z Krupky schváleno usnesení představenstva, až pobyt téže bude zjištěn.

 

VI. Usnesení, aby byly regulační plány zaslány ku schválení okresnímu výboru.

Usneseno, aby plány i s protestem c. a k. velkostatku zaslány ku schválení.

 

VII. Vyzvání okresního výboru v Unhošti ze dne 24.7.1909 č. 1027, proč nechce obecní výbor podepsati smlouvu o silnici Chrášťansko-Chýňské.

Usneseno odložiti podepsání, až vyšetřeny budou rozpory v přípise a smlouvě se nacházející, neboť v přípise se píše, že okresní výbor výlohy s tím spojené nese sám a ve smlouvě jest bod, že knihovní pořádek proveden bude na útraty obce. Vyšetřením pověřen pan Šimáček.

 

VIII. Volné návrhy.

1. Pan Stádník žádá, aby do Litovic a do Jenečka dány byly průvodní pasy dobytčí, aby si je mohl každý vyzvednouti.

Usneseno tak učiniti a do každé obce dáti jednu knihu.

 

2. Pan Mareš se dotazuje, proč není odevzdána dosud v Litovicích studna veřejnosti.

Odpověděno, že nebyly žádné cihly, aby se studna ohradila. Usneseno, aby pan starosta nyní věc do pořádku přivedl a aby pan Rohla práci provedl.

 

3. Pan správce žádá, aby štěrk na silnici u kulen povezen byl pískem, poněvadž jest takto cesta nesjízdná.

Usneseno, aby káranci mimo čas velký štěrk přetloukly a pak aby povezen byl pískem.

 

Skončeno a podepsáno.

Fr. Ptáček, Horešovský, B. Stádník, Hašek An., Fr. Mareš, Jos. Horešovský, Šimáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. srpna 1909