ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. září 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 28. září 1909 v 10 hodin dopoledne v místnostech obecního úřadu ve Břvech konané.

 

Přítomni členové obecního zastupitelstva: pan starosta obce Frant. Ptáček, pan Horešovský Josef, zástupce c. a k. velkostatku, pan Novotný Ladislav, p. Burgr Jaroslav, p. Stádník Bedřich, p. Šimáček Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Melcr Jos., p. Mareš Frant., p. Mynařík Jos. a p. Hašek Ant.

Omluveni pp. Linek Frant. a Horešovský Josef.

 

Pořad jednání:

 

I. Schválení a podepsání prozatímní úmluvy mezi p. Evanem z Jenečka a obcí Litovickou stran pozemku na silnici potřebný.

Prozatimní úmluva se předčítá a schvaluje. Poněvač pan Evan není přítomen, dá se témuž podepsati.

 

II. Podepsání smlouvy stran pozemku č. k. 207 silnicí Sobín–Hájek zabraný za směnu pozemku č. k. 437 ve Břvech.

Obecní představenstvo ve své schůzi dne 22. 9. konané se usneseno navrhnouti obecnímu zastupitelstvu, aby se smlouva nepodepsala odůvodňujíc svůj návrh tím, že zabraná parcela č. k. 207 práva veřejnosti následkem vydržecí lhůty 30tileté, dále parc. č. k. 437 vede regulační čára a konečně se navrhuje, aby se zabraný pozemek obcí vykoupil za určenou cenu 5 hal. za 1 čtvereční metr. Návrh představenstva se přijímá.

 

III. Schválení o udělení chudinské podpory v obnosu 12 K pro Annu Hanzlíkovou v Krupce.

Navržený obnos per 12 K se schvaluje.

 

IV. Schválení návrhu obecního představenstva, aby v obecním domku v Litovicích zřízena byla noclehárna.

Návrh představenstva se přijímá a z mlátku v zadní části se tato zřídí a v ní tak zvaná pryčna. Tato noclehárna byla by také jako věznice.

 

V. Usnesení, aby podána byla k zemskému výboru žádost za hražení skutečných výloh členům obecní komise.

Usneseno, aby žádost v tomto smyslu podána byla a ustanoveno na jednoho člena obnos 1 koruna.

 

VI. Volné návrhy.

Přípis okresního výboru v Unhošti ze dne 21. září 1909 č. 1297 stran revise obecních účtů zemským výborem.

Přípis čten a vzat na vědomí.

 

VII. Přípis okresního výboru v Unhošti ze dne 21. září číslo 1281 ohledně provádění staveb silnic okresem.

Přípis čten a stran silnice Sobín-Hostivice se usneseno zavésti vyjednání se Sobínem a dříve se přezvěditi o délce cesty do katastru obce zdejší náležející a okresnímu výboru oznámiti, že proti stavbě silnice se ničeho nenamítá. Stran poplatků se stavbou spojených ponecháno na dobu pozdější

 

VIII. Přípis c. k. okresního hejtmanství v Kladně z 20. září 1909 č. 48757 stran zřízení domácí lékárny MUDr. Čest. Poláka v Hostivici.

Usneseno zřízení domácí lékárny odporučiti.

 

IX. Žádost Národní Jednoty ve Chvalkovicích u Olomouce o udělení daru na stavbu školy.

Usneseno věnovati 2 koruny.

 

X. Ustanovení nočního hlídače.

Ustanovuje se Fr. Černý za 50 hal. denně. Hlídku konati bude, jak již dříve ustanoveno, a jako kontrola se zakoupí troje kontrolní hodiny, a sice do každé obce jedny. Klíčky od těchto hodin má jedny noční hlídač a druhé bude míti v každé obci jeden kontrolor.

 

Pan Burgr se dotazuje, zda v Sobínu je přijat Václ. Vlček.

Odpověděno, že ano.

 

Pan Mynařík se dotazuje, jak se to má s mostkem u Litovic.

Pan starosta odpovídá, že nejsou dosud žádné cihly bílé, a jakmile budou, přikročí se ihned k opravě.

 

Tím schůze skončena

Fr. Ptáček, J. Horešovský, L. Novotný, B. Stádník, Šimáček, Fr. Mareš, Josef Melcr, Burgr, Hašek Anton

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. září 1909