ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. listopadu 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 1. listopadu 1909 v 10 hodin dopoledne v místnostech obecního úřadu ve Břvech za přítomnosti členů obecního zastupitelstva:

pan Novotný Ladislav, úřadující radní, pan Horešovský Josef, c. a k. správce, zástupce virilisty, p. Horešovský Josef, p. Bedřich Stádník, p. Šimáček Antonín, p. Zpěváček Stanislav, p. Hašek Ant., p. Zárybnický František a p. Melcr Josef.

 

Pořad:

 

I. Usnesení, zda obecní zastupitelstvo souhlasí s rozvrženým nákladem na stavbu silnice v Jenečku v obnosu 5 297 K 25 hal a jakým způsobem hraditi tento obnos.

Přípis okresního výboru ze dne 18. října 1909 č. 1303 o bodu tomto jednající čten a po vysvětlení některých bodů vzat na vědomí. Obnos 5 297 K 25 hal na obec zdejší vypadající se jednohlasně přijímá. Obecní zastupitelstvo jednohlasně se zavazuje podmínkám okresním výborem ukládaným vyhověti, a sice odevzdá v ustanovené lhůtě veškeré pozemky na stavbu silnice potřebné zdarma a závad prosté a zjedná knihovní pořádek do 1 roku od ukončení stavby silnice; dále se zavazuje obecní zastupitelstvo, že zapraví konkurenční příspěvek v obnosu ½ stavebního nákladu do 8mi dnů po kolaudaci. V pádu nezaplacení v této lhůtě se platí 6% úrok z prodlení.

 

II. Schválení nového výpovědního a stěhovacího řádu pro okres Unhošťský.

Nový řád se schvaluje.

 

III. Žádost Ústřední Matice školské za udělení svato-václavského daru.

Usneseno věnovati obnos 30 K.

 

IV. Volné návrhy.

1. Vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 4. října 1909 č. 1368, zda se nečiní námitek proti stavbě silnice Hostivice-Sobín.

Usneseno proti stavbě silnice nečiniti žádných námitek, dle návrhu okresního výboru v přípise ze dne 21. září 1909 č. 1281 vytčených, a že se ku stavbě silnice přistupuje.

 

2. Pan Ptáček přednáší přání p. Linka, aby byla strouha v Litovicích vyčištěna.

Návrh se zamítá.

 

3. Černý František, noční hlídač žádá za zvýšení služby.

Usneseno, aby se mu denní mzda zvýšila z 50 na 60 hal a zároveň, aby strážník na noční hlídku dal plášť Černýmu a pro strážníka aby zakoupen byl plášť nový.

 

Tím skončeno a podepsáno:

Fr. Ptáček, L. Novotný, Horešovský, J. Horešovský, B. Stádník, Šimáček, Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 1. listopadu 1909