ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. listopadu 1908

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva, která se konala dne 26. listopadu 1908 ve 2 hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech, za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Projednání ještě některých položek rozpočtu na rok 1908 a ustanovení výše obecních přirážek.

Dodatečně byly neprojednané položky schváleny, jak představenstvem byly navrženy a usneseno bylo v roce 1908 vybírati obecní přirážky ve výši 50 % ke všem daním v obci předepsaným mimo osobní daň z příjmů.

 

2. Volba revidujícího výboru pro účty za rok 1907.

Zvoleni jsou: p. správce Horešovský, pan Josef Mynářík a pan Jar. Burgr.

 

3. Žádost Josefa Vlčka z Trutnova za povolení kapitalisace úrazové renty.

Žádost se zamítá z důvodu toho, že obnos, který úrazovna by Vlčkovi vyplatila není velký a Vlček po příp. mohl by pak přijíti obci samotné na obtíž.

 

4. Žádosti za podporu.

a) Veroniky Procházkové z Modlan.

Odkládá se, až bude vyřízena podaná žádost na příslušnost Procházkové.

b) Anna Koprnické z Litovic (příspěvek na pohřeb V. Henycha).

Žádost se zamítá.

c) Antonie Zelené z Košíř.

Usneseno bylo, odpovědít Zelené, že dostane podporu, až bude skutečně provdaná.

d) Jana Svobody z Vys. Újezda.

Povoleno 12 kor. ročně, až na další vyšetření.

e) Jakuba Klatovskýho ze Střenice.

Povoleno mu 12 kor. ročně. Mají se však ještě blíže poměry jeho vyšetřit.

 

5. Žádosti za příspěvek.

a) Městské rady v Mýtě pro pohořelé.

Povoleno 10 kor.

b) Ústřední Matici Školské.

Povoleno 10 kor.

c) Spolek Komenský ve Vídni.

Povoleno 5 kor.

d) Národní Jednoty Pošumavské.

Odloženo do příštího roku.

e) Obci Cokytle na Moravě.

Taktéž.

 

6. Žádosti za udělení práva domovského.

a) Josefa Brabce, bývalého strážníka dráhy v Jenečku.

Přijat ve smyslu §§2 a 3 zák. ze dne 5. 12. 1896 č. ř. z. 222.

b) Antonína Haška, horníka v Jenečku.

Přijat ve smyslu §§2 a 3 zák. ze dne 5. 12. 1896 č. ř. z. 222.

c) Josefa Vondráka, čeledína v Litovicích.

Přijat ve smyslu §§2 a 3 zák. ze dne 5. 12. 1896 č. ř. z. 222.

d) Josefa Petříka, čeledína v Litovicích.

Přijat ve smyslu §§2 a 3 zák. ze dne 5. 12. 1896 č. ř. z. 222.

 

7. Volné návrhy.

Pan Vorlíček navrhuje, aby se podala žádost k c. a k. velkostatku (vrchní správě), aby zrušila nájem z hasičského skladiště. Návrh se přijímá.

 

Tím schůze skončena.

 

Podepsáni:

Ladislav Novotný, starosta obce, J. Horešovský, Josef Vorlíček, Mynářík Josef, Josef Čížek, Jan Král, Bedřich Stádník a Josef Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. listopadu 1908