ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. prosince 1908

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o řádné schůzi obecního zastupitelstva, která se konala dne 18. prosince 1908 ve 2 hodiny odpoledne v úřadovně ve Břvech, za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Zpráva revidujícího výboru a schválení účtů obecních za rok 1907.

Za revidující výbor podává zprávu p. Burgr a oznamuje, že revise provedena byla dne 14. 12.; účty podrobně byly prohlédnuty a s doklady porovnány a shledáno bylo vše v úplném pořádku a účty se jednohlasně schvalují.

 

2. Usnesení o vhodném uložení kmenového jmění v obnosu 1027,20 K.

Jak z výkazu účtů schválených je zřejmo, může se letošním rokem vypůjčené jmění kmenové zase zpět uložiti a usneseno bylo uložiti obnos 1027,20 korun u okresní hospodářské záložny v Unhošti na vkladní knížku.

 

3. Schválení obecního inventáře.

Schválení inventáře odloženo do příští schůze

 

4. Volba revidujícího výboru pro účty za rok 1908.

Zvoleni byli za členy revidujícího výboru: p. Vorlíček, p. Mynařík a p. Fr. Linek. Zároveň se má přizvati k revisi zástupce velkostatku pan správce Horešovský.

 

5. Žádost Karla Šinágla z Litovic za odprodání části parc. čk. 105/1 na stavbu.

Usneseno bylo parcelu žádnou neprodávati, má se reservovat pro budoucí dobu. Nabídne se žadateli parcela vedlejší. Cena ustanovena jest na 4 koruny za 1 čtvereční sáh. Parcela s obecním špýcharem se rovněž nemá prodávati.

 

6. Žádost Fr. Stříbrnýho, aby mu byla dána do vychování školačka Schonová.

Usneseno bylo ponechati Schonovou u dosavadních vychovatelů v Jenči.

 

7. Žádost Julie Dvořákové z Hostivice za zvýšení pohřebného za matku Kat. Káclovou.

Usneseno bylo doplatiti ještě Dvořákové 4 koruny.

 

8. Volné návrhy.

Pan Vorlíček navrhuje, aby postaráno bylo o to, by nevlastní syn Fr. Kopřivy, Fr. Dolejš přišel na lepší vychování, že Kopřiva s ním velmi špatně nakládá. Usneseno bylo dopsati domovské obci, aby se postarala o školáka Dolejše, aby přišel do dobrých rukou.

Pan Burgr oznamuje usnesení představenstva, že dán byl školák Zelenka dán byl na vychování Janu Hemrovi do Bránice za měsíční náhradu 12 korun. Usnesení představenstva se schvaluje.

Pan Mynařík navrhuje, aby postaráno bylo o to, aby v brzku se nechala udělat v Litovicích obecní studna, poněvač jest mnoho stavení v Litovicích bez vody. Usneseno bylo uložiti představenstvu, aby se o tu věc staralo a aby nalezeno bylo vhodné místo pro studnu a v nejbližší schůzi se má podati o tom zprávu a další kroky zaříditi.

 

Skončeno a podepsáno.

 

L. Novotný, Josef Vorlíček, Burgr, Josef Horešovský, František Mareš, Bedřich Stádník, Josef Mynařík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 18. prosince 1908