ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. března 1909

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva, která odbývala se v pondělí dne 22. března 1909 ve 2 hodiny odpoledne ve Břvech za účasti podepsaných.

 

Pořad:

 

1. Zvolení dvou důvěrníků jako soudních svědků ke knihovnímu pořádku.

Starosta oznamuje, že došlo vyzvání od c. a k. okres. soudu v Unhošti, aby zvoleni byli obecním zastupitelstvem dva nestranní důvěrníci, kteří by jako svědkové při řízení k doplnění pozemkové knihy zdejší obce v den 27. 3. 1909 přítomni byli a soudu potřebná vysvětlení podali.

Za důvěrníky zvoleni byli: p. Fr. Ptáček a p. Josef Čížek.

 

2. Volba reklamační komise pro nastávající volby obecního zastupitelstva.

Poněvač uplyne již brzy lhůta tříletá, na kterou voleno bylo obecní zastupitelstvo, byly sestaveny a vyloženy seznamy voličské a je zapotřebí zvoliti čtyřčlenou komisi reklamační, která rozhoduje o podaných námitkách proti seznamům vyloženým.

Zvoleni byli: p. Jos. Čížek za III. sbor, p. Fr. Linek za II. sbor, p. B. Stádník za I. sbor a pan správce Horešovský.

 

3. Usnesení stran zakoupení pumpy pro obecní studnu v Litovicích.

Starosta oznamuje, že představenstvo obce dalo stavbu studny obecní v Litovicích Ant. Karlíkovi z Hostivic, a sice za cenu 15 korun za 1 běžný metr i s vyzděním. Studna je hotová, je 5,6 m hluboká, z části bílými, z části červenými cihlami vyzděná, 1 metr v průměru.

Usneseno bylo vyžádati si ceníky od několika firem a dle výhodnější nabídky má představenstvo pumpu zakoupiti, a sice železnou.

 

4. Žádost Karla Zelenky z Dušník za příspěvek na zakoupení umělé nohy pro svoji manželku.

Usneseno bylo dáti Zelenkovi 20 korun, až přinese doklad, že nohu umělou již jeho manželka má.

 

5. Volné návrhy a dotazy.

Usneseno bylo věnovati knihu „Naše Slovensko“ sboru dobrovolných hasičů do knihovny.

Dále usneseno bylo zakoupiti a vysázet scházející stromky ve všech třech obcích.

Strážníkovi se má koupit poboční zbraň.

Pan Linek navrhuje, aby se dala opravit cesta v Litovicích v uličce za stavením p. Linka. Usneseno bylo prozatím cestu urovnat a později se má cesta důkladně opravit, po případě vydláždit.

Pan Stádník připomíná, že v Jenečku je potřeba opravit břehy rybníka a most mezi rybníky. Usneseno bylo most prohlédnouti, a bude-li zapotřebí, má se můstek rozšířit a překlenout a břehy vyspravit.

Pan Vorlíček navrhuje, aby se most v Litovicích u obecní strouhy dal zbořit, že tam není nic platný a je chatrný. Usneseno bylo záležitost tuto odložit, poněvadž nemáme k tomu sami právo most nechat bourat.

 

Skončeno a podepsáno.

 

L. Novotný, Horešovský, Linek, Josef Vorlíček, Burgr, Josef Čížek, B. Stádník

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. března 1909