ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. ledna 1910

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 29. ledna 1910 v 1½ hodinu odpoledne konané v místnosti obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: pan Ptáček František, starosta obce, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Novotný Ladislav, p. Mynařík Josef, p. Melcr Josef, p. Hašek Ant., p. Mareš František, p. Burgr Jaroslav, p. Šimáček Antonín a p. Horešovský Josef.

 

Pořad:

 

I. Žádost obchodní a živnostenské komory v Praze za podání petice c. k. ministerstvu železnic proti zamýšlenému zrušení mnoha osobních a rychlíkových vlaků do Prahy a zpět jezdících.

Usneseno, aby petice c. k. ministerstvu železnic podána byla, v níž by se ohradilo proti úmyslů zrušení vlaků.

 

II. Vyřízení přípisu JUDr. Boh. Zelenky, advokáta v Unhošti, ohledně směny zabraných pozemků silnicí Hájek–Sobín.

Přečten přípis a usneseno všemi hlasy vyjma zástupce c. k. velkostatku, okresnímu výboru odpověděti, že obecní zastupitelstvo trvá na svém usnesení ze dne 28. září 1909; a že tedy obec na směnu nepřistoupí, nýbrž jest ochotna pozemek zabraný vykoupiti, a sice za cenu ve směnné smlouvě navrženou, totiž 5 haléřů za 1 čtvereční metr, zabraný pozemek nesouvisí s pozemkem c. k. velkostatku, nemá také žádná směna pro c. a k. velkostatek žádné ceny, kdežto pro obec má jako veřejný majetek již té důležitosti, že oběma parcelami vede veřejná pěšina.

 

III. Správa revizorů účtů za rok 1909 a schválení těchže.

Pan správce sděluje, že účty byly podrobně prohlédnuty, s veškerými doklady porovnány, a navrhuje schválení účtů, načež se účty jednohlasně schvalují.

 

IV. Pojednání o přerušené obecní cestě č. k. 439 ve Břvech u „bažantnice“.

Pan Šimáček oznamuje, že zmíněná cesta jest nyní úplně přerušením neschůdná, a navrhuje, aby vybídnuta byla c. a k. vrchní správa, aby zakázala vybírání písku u zmíněné cesty, čímž by se každé její další přerušování předešlo, jakož i aby vydána byla každému poukázka, kdo si písek bráti bude.

 

V. Usnesení na podaný protest Josefa Kafky z Litovic stran propustních kanálků.

Usneseno, aby v místě sporném stanovena byla stavební komise, která musí rozhodnutí učiniti.

 

VI. Žádost hostinských obce zdejší ze zrušení poplatků za hasičské hlídky při zábavách a snížení chudinského poplatku při těchže.

Pan Horešovský navrhuje, aby hasičské hlídky při tanečních zábavách a koncertech se zrušily s podmínkou, že každý pořadatel zábavy za bezpečnost osob ručí. Pan Mareš navrhuje, aby snížen byl poplatek na chudinství ze zábav, a sice ze 6 K na 3 K. Návrhy oba se přijímají.

 

VII. Volné návrhy.

1. Pan Mareš činí dotaz, jak naložiti s topoly na hrázi ve Břvech, poněvač při větru hrozí nebezpečím.

Pan správce se uvoluje, že co v nejkratší době nechá topoly poraziti, a poněvač jsou zde také některé na obecním majetku, zjistí se předem, které patří obci a které c. a k. dvoru.

 

2. Pan Mynařík žádá, aby se některé schůze konaly také v neděli.

Usneseno, aby některé schůze se konaly také v neděli, a sice dopoledne.

 

3. Pan Burgr se dotazuje, jaké jsou zde odpovědi na dotazy o žádosti obecního strážníka za úpravu poměrů.

Pan starosta odpovídá, že zde dosud všechny odpovědi nejsou.

 

 

Tím skončeno a podepsáno:

Fr. Ptáček, L. Novotný, J. Horešovský, J. Melcr, Fr. Mareš, Burgr, Šimáček

J. Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. ledna 1910