Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. února 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný dne 17. února 1911 v kanceláři obecního úřadu ve Břvech za přítomnosti podepsaných za účelem převzetí obecního úřadu za nemocného p. starostu Františka Ptáčka do správy prozatimní p. Ladislava Novotnýho, I. radního a shledáno, že:

 

příjem od 1. ledna 1911 obnáší dle deníku                         1 024 K 04 hal

na přirážkách vybráno                                                        194 K 35 hal

honebného z enkláv                                                           280 K 55 hal

stavebních dávek                                                               226 K 24 hal

takže veškerý příjem obnáší                                             1 725 K 18 hal

 

Vkladní knížky jako kauce z nájmu obecních polí jsou:

č. 270 na jméno Josef Melcr                          znějící na obnos     18 K 50 h

č. 271 na jméno František Zárybnický             znějící na obnos     11 K

č. 259 na jméno Bohumil Hrdlička                  znějící na obnos     18 K 20 h

č. 260 na jméno Václav Sláma                       znějící na obnos     36 K 10 h

č. 253 na jméno Matěj Fiala                          znějící na obnos     18 K

č. 272 na jméno Antonín Kafka                      znějící na obnos     10 K

č. 254 na jméno Josef Linek                          znějící na obnos     20 K

č. 255 na jméno František Pokorný               znějící na obnos     10 K 05 h

č. 2076 na jméno František Vorel                 znějící na obnos     10 K

 

Oproti tomu jest vydání:

dle deníku                                                                         836 K 97 hal

ze stavebních dávek                                                           164 K

na výše označených knížkách uložená kauce obnáší                151 K 85 hal

takže veškeren výdaj obnáší                                             1 152 K 82 hal

 

a jeví se tudíž pokladní hotovost obnosem 572 K 32 hal, kterážto hotovost byla také hotově pí Ptáčkovou vyplacena.

 

Dále přijaty ještě tyto vkladní knížky:

I. Městské spořitelny v Unhošti znějící na obnos 2 000 K jako uložené deposito na stavbu silnice v Jenečku

II. Okresní hospodářské záložny v Unhošti znějící na obnos 1 770 K 36 hal, co uložené kmenové jmění

III. Okresní hospodářské záložny v Unhošti znějící na obnos 421 K 22 hal, co uložené dědictví Františka Kopřivy

IV. Spořitelního a záložního spolku v Hostivici znějící na obnos 21 hal

 

Na čež jest protokol přítomnými podepsán.

Najman, zapisovatel

 

Dodatečně pak dne 6. března 1911 od paní Ptáčkové přijato:

za rok 1910 nevyplacené honebné v obnosu                         38 K 47 hal

a vybrané poplatky na polního hlídače                                  2 K 99 hal

celkem                                                                             41 K 46 hal

takže pokladní hotovost činila                                          613 K 82 hal

 

Najman, zapisovatel

L. Novotný, úřadující radní, Josef Horešovský

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. února 1911

 

Popis: image003