Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. dubna 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která konala se v pondělí dne 3. dubna 1911 o 7. hodině večerní v kanceláři obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: pan Novotný Ladislav, úřadující radní, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Linek František, p. Horešovský Josef, p. Burgr Jar., p. Stádník Bedřich, p. Šimáček Ant., p. Mareš Frant., p. Mynařík Josef, p. Hašek Antonín, p. Kafka Josef, p. Zárybnický František a po zahájení schůze dostavivší se p. Zpěváček Stanislav.

 

Pořad:

 

Pan Novotný co předsedající zahájiv schůzi vítá přítomné a žádá, by páni členové povstáním vzdali čest zemřelému bývalému starostovi p. Františku Práčkovi. Veškeří páni povstáním vzdávají čest.

Dále sděluje, že obecní představenstvo dne 17. února t. r. převzalo vedení úřadu, o čemž sepsán protokol, který zapisovatel předčítá. Protokol se pak béře na vědomí.

Na to přikročeno k hlavnímu bodu dnešního jednání, jímžto jest vyřízení přípisu okresního výboru v Unhošti ze dne 31. března 1911 č. 578, žádající usnesení obecního zastupitelstva na podporu žádosti 40 pánů občanů z Litovic a Břvů, by nově projektovaná silnice v Jenečku byla po stávající již silnici místo projektované nové silnice přes role náležející p. Josefu Evanovi, rolníku v Jenečku. Pan Novotný předčítá žádost pánů občanů z Litovic a ze Břvů, jakož i žádost občanů z Jenečka a sděluje, že chtěje míti správné informace, došel k okresnímu výboru se informovati a tu mu bylo sděleno, že stará stávající silnice musela by býti zároveň znova štěrkována a že jsouc více jak o 40 metrů delší než nově projektovaná silnice, bylo tedy zřízení po staré silnici o 690 K dražší. Konečně sděluje, že mu bylo p. Horešovským a p. Stádníkem sděleno, že p. Evan od uzavřené smlouvy neupustí a kdyžby se musila konečně při staré silnici pozemek vykoupiti, požadovati bude za 1 čtverečný sáh 5 K, poněvač pozemek ten jest jako stavební parcela a za stromy požadovati bude 10 K za kus. Jednohlasně následkem toho a podaným vysvětlením pak usneseno, že obecní zastupitelstvo trvá na tom, aby stavba silnice vedena byla směrem, jak ji okresní výbor projektuje.

 

Pan Linek žádá, by nařízeno bylo ničení polních hrabošů. Usneseno vyzvati buštěhradskou a státní dráhu, by svými zřízenci ničení hrabošů provedla, a pro majitele pozemků zdejších objednává se strichninový oves. Zároveň dopíše se o ceník materialistovi p. Holýmu na Žižkově v Husově třídě.

 

Pan Mareš žádá, by vyčištěna byla strouha kolem jeho zahrádky, a pan Burgr, aby vyčištěna byla strž na cestě k Hájku. Usneseno obé vyčistiti.

 

Skončeno a podepsáno:

L. Novotný, J. Horešovský, B. Stádník, Josef Horešovský

Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. dubna 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003