Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. května 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která konána byla dne 19. května 1911 o 7. hodině večer v místnosti obecního úřadu ve Břvech.

 

Schůzi přítomni pánové: p. Novotný Ladislav, starosta obce, p. Horešovský Josef, c. a k. hospodářský správce, p. Mareš František, p. Šimáček Antonín, p. Mynařík Josef, p. Kafka Josef, pan Stádník Bedřich.

 

Pořad:

 

I. Volba 2 členů do volební komise pro volbu poslance do rady říšské.

Zvoleni pánové pan Mareš František a pan Linek František.

 

II. Usnesení o vhodné úpravě obecních cest.

Usneseno objednati několik vagonů štěrkoviny z Hlubočepa, vyspraviti jím cesty, kde jest toho nejvíce třeba. Zároveň zjednaný člověk větší kamení ihned při rozvážení roztluče a náležitě upraví. Představenstvu obecnímu se ponechá, by zjistilo pochůzkou, kde opravy nejvíce jest třeba. Jako dovozné z nádraží na místo opravy od 100 q se stanoví: do Břvů 12 K, do Litovic 10 K a do Jenečka 14 K, při čemž si musí každý štěrkovinu vykládati.

 

III. Žádosti za udělení práva domovského:

1. obce Hořelice pro Jaromíra Prchala

2. obce Slivence pro Josefa Knotka

3. obce Hostouně pro Františka Černýho a Emanuela Řečinskýho

4. Františka Kratochvíla, strážníka dráhy

Odkládá se do příští schůze.

 

IV. Volné návrhy.

 

 

Tím schůze skončena.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. května 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003