Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. července 1911

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Protokol

sepsaný dne 23. července 1911 ve Břvech ve schůzi obecního představenstva.

 

Přítomni jsou: L. Novotný

 

Schůzi dnešní svolal vážně onemocnělý starosta L. Novotný za tím účelem, aby předal obecní úřad do rukou představenstva, ježto není mu možno při této nemoci úřad tak zodpovědný zastávati.

Nejprve převzata byla pokladna a shledáno bylo, že obecních a místních školních přirážek z r. 1910 bylo letos (1911) vybraných do dnešního dne:

 

 

obecní

místní školní

Zikán

kor.

99

hal.

22

kor.

15

hal.

27

Košerák

kor.

37

hal.

93

kor.

5

hal.

84

Melcr

kor.

8

hal.

77

kor.

1

hal.

35

Fiala

kor.

2

hal.

37

kor.

 

hal.

39

Kafka

kor.

15

hal.

56

kor.

2

hal.

40

Šinágl

kor.

2

hal.

21

kor.

 

hal.

34

Šimáček

kor.

24

hal.

46

kor.

3

hal.

76

Kafka

kor.

7

hal.

41

kor.

1

hal.

14

Jabůrek

kor.

3

hal.

69

kor.

 

hal.

57

Studnička

kor.

3

hal.

94

kor.

 

hal.

61

Šafránek

kor.

 

hal.

 

kor.

5

hal.

91

Neumann

kor.

3

hal.

45

kor.

 

hal.

53

Horák

kor.

5

hal.

91

kor.

 

hal.

91

Borovička

kor.

1

hal.

55

kor.

 

hal.

24

Plas

kor.

2

hal.

20

kor.

 

hal.

36

Buštěhradská dráha

kor.

65

hal.

34

kor.

 

hal.

 

C. k. dvůr za rok 1911

kor.

1610

hal.

60

kor.

 

hal.

 

Celkem

kor.

1894

hal.

57

kor.

39

hal.

62

 

Úhrnem tedy sečteno:     1894,57

                                         39,62

                                     1934,19 koruny

 

Tedy celkový příjem do dnešního dne:

obecní a školní přirážky za r. 1910                1934 K 19 hal.

příjem dle pokladního deníku                        1344 K 33 hal.

honebné z enkláv                                          280 K 55 hal.

stavebních dávek vybráno                              252 K 24 hal.

poplatky za polního hlídače                                2 K 99 hal.

za rok 1910 nevyplacené honebné                       3 K 95 hal.

takže úhrnem  příjem obnáší:                        3818 K 25 hal.

 

Naproti tomu je vydání:

vydání dle deníku do dnešního dne                2985 K 16 hal.

ze stavebních dávek vydáno                            253 K

na 9 vkladních knížek je vloženo (co kauce)      151 K 85 hal.

takže celkem vydání obnáší:                         3390 K 01 hal.

 

Odečte-li se od příjmu                                  3818 K 25 hal.

vydání                                                        3390 K 01 hal.,

zbývá hotovost                                             428 K 24 hal.,

 

kterýžto obnos byl starostou L. Novotným pánům členům představenstva ihned vyplacen k dalšímu opatrování.

 

Dále převzaty byly představenstvem ještě následující vkladní knížky:

1) U Městské spořitelny v Unhošti                   znějící na obnos    2000 Kor      hal

2) Okresní hospodářské záložny                      znějící na obnos    1770 Kor 36 hal

3) Okresní hospodářské záložny                      znějící na obnos      421 Kor 22 hal

4) Spořitelního a záložního spolku v Hostivici   znějící na obnos             Kor 21 hal

(viz strana 99 protokolu)

 

K vedení obecního úřadu ustanoven I. radní pan Antonín Šimáček.

 

Skončeno a podepsáno dne 23. července 1911

L. Novotný, Linek, Horešovský, A. Šimáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. července 1911

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003