Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. května 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 17. května 1913 o 7. hodině večer v kanceláři obecního úřadu ve Břvech a svolané na základě usnesení obecního zastupitelstva ze dne 13. května 1913.

 

Schůzi přítomni pánové níže podepsaní.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení a schválení zápisu ze schůze minulé.

Zápis se předčítá a po poznámce p. Tomka schvaluje.

 

II. Žádost pana starosty z Hostivice za propůjčení kancelářské síly.

Pan starosta dopisem pod čj. 493 zde podaným žádá, by mu bylo povoleno, aby mohl používati ve volné chvíli zdejšího strážníka co výpomocnou kancelářskou sílu, za kteroužto práci by byl obcí Hostivickou zvlášť honorován. O předmětu tom zavedena byla debata a pan Tomek navrhuje, aby dosavadní strážník konal práci tak, jak ji koná, a má-li vyhlídky někde lepší, by se o ně ucházel, v čemž mu není možno překážeti.

Návrh se přítomnými schvaluje.

 

III. Pan Tomek oznamuje, že byl dnes v Jenečku pan geometr Valentin, který odměřoval dílec od chmelnice, jenž připadnouti má směnou pozemků k obecnímu pozemku, a že se pak mezníky pouze přesadí.

 

 

Skončeno a podepsáno.

Šimáček, Horešovský, J. Malý, Stan. Zpěváček, Jos. Řehoř, Jos. Arnold, Tomek, Hanzlík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 17. května 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003